Kardo Kosta

Kardo Kosta

Kardo Kosta

Kardo Kosta
2005
Fusta d'alzina
16, 20, 23

Altures 97, 110, 120

Argentina
Enrera