Parigi

Parigi
Subtilesa de verds
2002
Fotografia
30 cm x 45 cm
Catalunya
Enrera Endavant