Regina Martínez

Regina Martínez
Pedra artificial pintada i claus
30 cm x 14 cm x 14 cm
Catalunya
Enrera Endavant