Sebi Subirós

Sebi Subirós
Gravat   10/ 11
Aiguatinta al sucre
Paper 66 cm x 50 cm
Taca 46 cm x 35 cm
Catalunya
Enrera Endavant