Sebi Subirós

Sebi Subirós
Gravat   12/ 32
Aiguatinta i collage
Paper 46 cm x 37cm
Taca 30cm x 10 cm
Catalunya
Enrera Endavant