Sebi Subirós

Sebi Subirós
Gravat   9 / 32
Aiguatinta i collage
Paper 30 cm x 27cm
Taca 20 cm x 18 cm
Catalunya
Enrera