Joan Fuguet

Joan Fuguet

2013 / llapis sobre paper / 76 cm x 56 cm

Joan Fuguet

2013 / llapis sobre paper / 45 cm x 30 cm

Joan Fuguet

2013 / llapis i carbó sobre paper / 76 cm x 56 cm

 

Joan Fuguet

Joan Fuguet / 2013 / lapis sobre paper / 30 cm x 45 cm

 

Joan Fuguet Joan Fuguet Joan Fuguet
Joan Fuguet / 2013 / Guix d'escaiola / 38 cm x 24 cm x 20 cm

 

Joan Fuguet / 2013 / Bronze / 38 cm x 24 cm x 20 cm