RETRATS I AUTORETRATS

Rodríguez-Amat és un artista que ha mantingut i continua mantenint una certa activitat creativa com a retratista. El retrat és per a ell una manera de manifestar la seva aproximació a les persones retratades. L'eina que li permet de manifestar la seva actitud davant la persona retratada.

Els primers retrats daten de l'època de formació. Des d'aleshores, més de cent vint retrats i autoretrats han estat signats per Rodríguez-Amat. En més de cinquanta anys d'activitat creativa, el resultat dóna al voltant de tres retrats per any. L'activitat com a retratista s'ha manifestat d'una manera irregular al llarg de la seva trajectòria, doncs certs períodes han estat més productius que en d'altres.

 

 

La pepa, 1961

La Pepa

Oli sobre tela sobre cartró / 41 cm x 33 cm / 1961

LA PEPA 1961

Pepita Meléndez, La Pepa, era la model més popular de Barcelona a la dècada dels quaranta i cinquanta. Havia estat la model de molts dels pintors barcelonins d'aquella època, a més d'exercir com a model a l'antiga Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona des de mitjans del cinquanta a mitjans dels seixanta. Entre el 1960 i el 1964 en què Rodríguez-Amat assisteix als cursos d'aquesta Escola, va pintar i, sobretot, dibuixar aquesta model moltes vegades.

La Pepa era una dona agradable, tant en la conversa com en el tracta. Pocs són els que, havent passat per l'Escola en aquell moment, avui no recordin entranyablement aquesta dona.

 

 

AUTORETRAT 1964

La necessitat de manifestar-se per mitja de la pròpia imatge exigeix a l'artista l'autoretrat. Rodríguez-Amat ha realitzat un bon nombre d'autoretrats al llarg de tota la seva trajectòria artística. Diferents tècniques així com diferents actituds davant els principis plàstics emprats en cada moment han permès al pintor de moure's, també en els retrats i autoretrats, en espais més o menys figuratius, més o menys conceptuals.

Rodríguez-Amat va pintar aquest autoretrat a l'edat de dinou anys, en ple període de formació. Un autoretrat que manifesta totes les característiques de la seva estètica en aquell moment.

Autoretrat, 1964

Autoretrat 1964 / Oli sobre tela / 100 cm x 81 cm

 

 

L'ESCULTOR JOAN MORA 1966

El canvi que es produeix a l'obra de Rodríguez-Amat es manifesta també a l'hora d'afrontar els retrats.

L'escultor Joan Mora, 1966

El meu amic l'escultor Joan Mora

Oli sobre arpillera / 100 cm x 139 cm / 1966

 

 

L'escultor Joan Mora, 1966

Fragment del retrat de l'escultor Joan Mora

La pinzellada valenta és una de les característiques d'aquest retrat. El gruix de la pasta sobre la tela d'arpillera li atorguen una textura de gran qualitat pictòrica. A més, en aquesta obra s'hi presenten elements simbòlics referents a l'escultura. El propi escultor a la dreta del quadre aguanta amb la seva mà esquerra un cap simbolitzant la inspiració. La mà dreta apareix a l'angle inferior esquerra del quadre com si aguantés una escultura. En aquesta obra, els elements purament formals s'harmonitzen amb les imatges simbòliques i figuratives.

 

La Fundació Rodríguez-Amat manté un espai a la memòria de Joan Mora (R.I.P.).

Joan Mora i Jordi Rodríguez-Amat havien fet els estudis a l’antiga Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i mantenien una profunda amistat.

La primavera del 1966, un parell d’anys després d’haver acabat els estudis allí, els dos joves artistes acorden de fer-se mútuament el retrat.

Al llarg de varies setmanes un i altre posen, tot intercanviant-se, a fi de poder crear les obres. Més de quaranta anys més tard, acorden d’intercanviar les obres.

El retrat de l’escultor fet per Rodríguez-Amat va passar a ser propietat de Joan Mora, mentre que el bust és avui propietat de Jordi Rodríguez-Amat.

 

Homenatge de la Fundació Rodríguez-Amat a Joan Mora

Un espai de la Fundació

Joan Mora ens va deixar el 2017 a l'edat de 72 anys

 

 

L'ESTHER

L'Esther, 1981

Esther / Guix / 1981

L'Esther, 1978

Esther / Llapis plom sobre paper / 85 cm x 49 cm / 1978

 

 

 

 

EL PARE DE L'ARTISTA 1991

El meu Pare, 1990

Bronze / 50 cm x 40 cm x 33 cm /1990

El meu Pare, 1990

Bronze / 50 cm x 40 cm x 33 cm /1990

El meu Pare, 1990

Llapis sobre paper / 71 cm x 51 cm / 1990

El meu Pare, 1990

Llapis sobre paper / 71 cm x 51 cm / 1990

 

 

AUTORETRAT 1991

Moltes vegades el retrat és un simple element generador del fet creatiu.   Un cop provocada l'acció sensitiva per mitjà de la percepció. l'acció plàstica s'allibera voluntàriament de l'acció perceptiva i la imatge visual perd tota les seves connotacions, esdevenint aleshores principi i fi de l'acte creatiu.

Aquest quadre n'és un clar exponent. Aquí, no ja tan sols la psicologia sinó les pròpies faccions i la fesomia del personatges perdent tota referència amb la realitat visual.

Autoretrat, 1991

Autoretrat / Oli sobre tela / 195 cm x 130 cm / 1991

 

 

LA MARE DE L'ARTISTA 1990 - 1991

 

La meva Mare, 1991

Llapis plom sobre paper / 70 cm x 52'5 cm / 1991

La meva Mare, 1990

Oli sobre tela / 195 cm x 130 cm / 1990