WEBS CREADES PER JORDI RODRÍGUEZ-AMAT    Tf.: 697 76 18 74     casa-taller@rodriguez-amat.cat

Per a visitar aquestes webs, premeu al cim de cadascun dels enllaços.

Qualsevol creador interessat en tenir la seva pròpia web,

ha de contactar amb Jordi Rodríguez-Amat.

To visit these website press on the links.

Any creator interested in having his own website, contact Jordi Rodríguez-Amat.

Para visitar estas webs, pinchad sobre los enlaces.

Cualquier creador interesado en tener su web, contactad con Jordi Rodríguez-Amat

Pour visiter ces sites, pousser sur les noms.

Tout createur interessé a avoir a site, contactez avec Jordi Rodríguez-Amat.

Jeder Schöpfer, der an einer eigenen Website interessiert ist, wenden Sie sich an Jordi Rodríguez-Amat.

Um diese Webseiten zu besuchen, klicken Sie auf die Namen.

Per a visitar aquestes webs, premeu al cim de cadascun dels enllaços.

Anton Carrera (poeta i pintor): www.antoncarrera.cat

Joan Martí Valls (cineasta): www.marti-valls.cat

Eduardo Medrano (pintor): www.eduardomedrano.es

Miguel Àngel Sacristán (pintor): www.miguelangelsacristan.com

Jordi Rodríguez-Amat (artista): www.rodriguez-amat.cat

 

A Casa-Taller Jordi Rodríguez-Amat.

www.rodriguez-amat.cat

casa-taller@rodriguez-amat.cat

697 76 18 74