ELS ANYS VUITANTA

 

La dècada dels vuitanta marca la maduresa artística de Rodríguez-Amat. En aquest moment l'artista és posseïdor d'un ofici potent, a més d'aquella llibertat que només els anys i la vida atorguen al creador. Són anys, però, de lluita i de neguit, de continua recerca. La forta arquitectura de formes i  volums, de ritmes i contrastos que presenta la seva obra són fruit d'un treball profund i molt elaborat. Una pintura que no presenta cap ideologia que no contempli el pur i simple plaer de la creació, sempre però, amb una forta càrrega d'imaginació i jocs plàstics.

La contemplació de l'obra de Rodríguez-Amat al llarg de tots aquests anys permet descobrir clarament un volgut contingut eròtic, el qual, i malgrat el fort protagonisme que pren a tota l'obra, no va ser mai considerat com element fonamental dins de la seva producció d'aquest moment.

La claretat de les imatge es manifesta fins el 1986. A partir d'aleshores l'obra pateix un fort canvi i s'inicia una etapa, amb pintures de gran format en les quals es mantenen certes característiques de l'obra anterior però amb una major concentració d'elements formals. A la vegada que es produeix aquest canvi els elements eròtics desapareixen, si bé es manifesten d'una manera més agressiva en el conjunt de dibuixos titulats Suite de la dona-toro.

 

Una de les característiques de l'obra pictòrica de Rodríguez-Amat a principis de la dècada dels vuitanta és el canvi constant de colors amb forts contrastos que gairebé sempre es donen la mà amb ritmes i contraritmes. En aquest sentit l'artista transforma qualsevol percepció visual o bé imatge mental en accions i reaccions rítimiques que es contraposen constantment unes a les altres per  mitjà de sistemàtics canvis de colors.

El treball és gairebé sempre molt acurat i sentit. El pintor treballa a poc a poc, analitzant totes i cadascuna de les parts del quadre alhora que tot el conjunt de l'obra.

El trencament de les imatges amb valors tonals canviants és constant a la pintura de Rodríguez-Amat durant els primers anys de la dècada dels vuitanta

 

Oli sobre tela, 1981

Oli sobre tela / 146 cm x 114 cm / 1981

 

 

Tremp sobre paper, 1981

Tremp sobre paper / 50 cm x 70 cm / 1981

 

 

Acrílic sobre tauler de fusta, 1981

Acrílic sobre tauler de fusta / 122 cm x 200 cm / 1981

 

Serigrafia, aquarel·la i llapis sobre paper, 1982

SSerigrafia, aquarel·la i llapis sobre paper / 34 cm x 45 cm / 1982

 

 

L'estilització de les imatges i el joc imaginatiu conformen una sèrie de treballs amb tinta serigràfica, aquarel·la, llapis i gouache en els quals un mateix element formal es juxtaposa constantment en un joc ric i imaginatiu.

 

 

Oli sobre tela, 1982

Oli sobre tela / 114 cm x 146 cm / 1982

 

 

Algunes imatges han perdut totes les connotacions figuratives i es presenten gairebé com formes purament abstractes. Es tracta d'una "des-construcció" feta a partir del cos femení amb ritmes i contra-ritmes trencats per canvis constants de línies i colors

 

Oli sobre tela, 1982

Oli sobre tela / 116 cm x 89 cm / 1982

 

 

 

Algunes de les seves pintures assoleixen un alt grau de vibració òptica. Són obres realitzades mitjançant un treball molt i molt acurat.

Les formes, els ritmes, els espais i les proporcions a nivell formal i les tonalitats i saturacions a nivell cromàtic són producte d'un raonament sensitiu profund. Res ha estat deixat al atzar en aquestes pintures.

 

Oli sobre tela, 1983

Oli sobre tela / 97 cm x 130 cm / 1983

 

 

Oli sobre tela, 1983

Oli sobre tela / 116 cm x 89 cm / 1983

 

 

Oli sobre tela, 1983

Oli sobre tela / 130 cm x 97 cm / 1983

 

 

Al llarg dels primers anys de la dècada dels vuitanta, l'obra de Rodríguez-Amat es caracteritza per un moviment virtual, no físic, de pures vibracions òptiques ordenades, el qual es genera a la retina de l'espectador . Són imatges que en cap moment s'organitzen per mètodes científics, ben al contrari, és el raonament sensitiu el que genera tot el procés creatiu.

 

 

Tècnica mixta sobre paper, 1983

Tècnica mixta sobre paper / 38 cm x 57 cm / 1983

 

 

Tremp sobre paper, 1983

1983 / Tremp sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Entre el 1984 i el 1986, la pintura de Rodríguez-Amat segueix infosa pels mateixos principis que l'havien regit durant els primers anys d'aquesta dècada. Algunes de les seves pintures evidencien però un major grau de simplificació cromàtica i formal.

 

Oli sobre tela, 1984

Oli sobre tela / 130 cm x 97 cm / 1984

 

 

Oli sobre tela, 1984

Oli sobre tela / 146 cm x 114 cm / 1984

 

 

Oli sobre tela, 1985

Oli sobre tela / 100 cm x 81 cm / 1985

 

 

 

 

Per a ampliar, premeu sobre la mà o bé sobre la imatge.

Oli sobre tela / 195 cm x 130 cm / 1985

 

 

 

La contemplació d'una escultura de Gargallo provoca una serie de quatre estudis sobre paper a base de gouache i un quadre sobre tauler de fusta pintat amb acrílic

Per a ampliar, premeu sobre la mà o bé sobre la imatge.

Acrílic sobre tauler de fusta / 124 cm x 100 cm / 1980