AUS

És ben sabut que no hi ha un procés únic, intel·lectiu o sensitiu, en el moment de la creació, ja sigui plàstica, literària o altre. Un cop acabada la sèrie, Monstres, feres i quimeres, Rodríguez-Amat reflexionà sobre un nou treball, moment aquest, el més difícil a l’hora d’encetar una nova acció creativa.

Sobre un full de paper, la seva mà es va moure a un ritme ràpid, traçant formes amb l’ajut del carbonet. Una forma que podia intuir una au fou l’origen de nous treballs, el primer dels quals fou signat el 15 d’octubre del 2012. Entre aquesta data i finals de novembre del mateix any, l’artista realitzà 38 dibuixos, els quals conformen l’obra gràfica d’aquesta nova sèrie de treballs. Tres escultures en marbre de Carrara, la tercera realitzada al llarg de les dues primeres setmanes de desembre sobre el mateix tema i extretes de tres dels dibuixos determinen tota la sèrie.

La riquesa de les imatges es basa en una mateixa forma, composta de tres elements bàsics que insinuen un cap i dues ales. Rodríguez-Amat, tot i basar-se en aquestes formes, va voler imprimir un ritme i una varietat  en cadascun dels treballs.

Tècnicament, es van dibuixar les formes amb carbonet sobre paper i es va fer caure aigua en forma de pluja a fi de trencar la rigidesa de la línees fetes amb el carbonet. Un cop sec es va fixar i amb aquarel·la es van donar uns tocs de color. Amb llapis gras, molt negre, es va treballar lentament totes i cadascuna de les línies, alhora que s’hi marcaven unes petites ombres a algunes de les formes. Finalment es va tornar a fixar tot el conjunt.