Per a veure les obres cliqueu al cim dels números de dalt

TÓU


RODRÍGUEZ-AMAT

AGOST 2013 - MARÇ 2014

T ÓU és un conjunt de 97obres sobre paper realitzat per Rodríguez-Amat entre l’agost del 2013 i els primers mesos del 2014.

Aquests treballs, tot i la temàtica repetitiva, manifesten la més absoluta llibertat per part de l’artista. Un simple cap ha servit a Rodríguez-Amat per mostrar la maduresa que els molts anys de treball atorguen al creador.

Són obres fetes amb tècnica mixta i de dimensions reduïdes, variant al voltant de 47 cm x 28 cm, excepte una que és de grans dimensions ( 220 cm x 140 cm ) i set de 105 cm x 75 cm.

Matèries grasses, olis i vernissos, tremps, aquarel•les, goma laca i goma aràbiga, tintes i qualsevol altre material que permetés en el moment de la creació concretar els resultats volguts per l’artista han estat utilitzats en la realització d'aquestes pintures. No s’ha utilitzat cap tècnica d’obra seriada per la qual cosa són peces úniques.

Els colors dels fons permeten sobreeixir les formes dels caps. Moltes d'aquestes obres, sense arribar al contrast del ying i el yang, es conformen amb valors positius i negatius combinats, moltes vegades, amb formes clares que permeten sobresortir clarament els altres valors cromàtics. En aquesta sèrie, l’artista ha fet ús d’una absoluta llibertat cromàtica, el negre, però, ha estat el color que ha generat el contrast i ha conferit la força de tot el conjunt.

Per damunt de tot, aquesta sèrie d’obres és un crit de llibertat i revela la maduresa que ha assolit l’artista després de gairebé seixanta anys de dedicació i devoció a l’art.

El propi artista, sense cap tipus d’encongiment, manifesta que aquesta sèrie és un dels moments més àlgids del seu recorregut artístic.