APUNTS DEL NATURAL EN MOVIMENT II 1962-1963

 

Durant el primer trimestre del curs 1962-1963 a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona el jove pintor realitzà centenars d'apunts sobre paper de petit format. Eren apunts fets d'un traç ràpid, a fi de representar un moment puntual del moviment de la model. El model, la famosa Pepa, es movia constantment d’un moviment rítmic i calia captar d’un simple cop d’ull la forma i el moviment de la figura i, amb pocs segons, traçar les línies que representessin l’essència del cos de la model.

 

 

Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   

 

Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   

 

Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963