DIBUIXOS 2000

 

Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963
 

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963
 

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   

 

 

 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963