DIBUIXOS 2000

 

 
En aquesta sèrie de dibuixos, obra de l’any 2000, Rodríguez-amat manifesta un esperit lúdic mitjançant unes formes treballades amb moviments ràpids de la mà a fi de mantenir la lleugeresa de les formes.
 

 

Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963
 

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963
 

 

 

 
  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963

 

 

   

 

 

 Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963  Apunts dibuix del natural en moviment, 1962-1963