Fundació Rodríguez-Amat.

La dansa del ventre a l’auditori de la fundació.