EROTISME I ART

A la dècada dels setanta i dels vuitanta, la temàtica a la pintura de Rodríguez-Amat es limita moltes vegades, i sempre volgudament, al cos femení i en particular a les cames. La temàtica és un pretext que li permet, sense cap tipus de concessió envers qualsevol espectador, l'execució d'uns treballs amb tots els valors conceptuals i plàstics que el propi artista volia imprimir a la seva obra.

Eros és un concepte que, a més de connotar l’acte sexual, comporta el sentit de vida, doncs l’acte sexual determina la vida. Rodríguez-Amat va conjugar el concepte amb l’acció creativa. L’erotisme té aquí sentit de creativitat, Hi ha imatges que poden impressionar certs espectadors i, evidentment, l’artista va conjugar conscientment el sentit purament sexual amb l’artístic.

En algunes obres, el concepte d’erotisme apareix com a tema principal amb fortes intencionalitats, d’altres, el propi procés plàstic, essent conscient l’artista, li va exigir allunyar-se de les connotacions sexuals per a concretar-se en el domini purament plàstic.

Mai, però, Rodríguez-Amat va caure involuntàriament amb la libido freudiana, tot al contrari, el seu acte creatiu va estar, en tot moment, volgut, desitjat i totalment conscient.

Com tota forma d'art, destinada a tocar la porta dels sentits, neix d'una exigència interior, del desig d'expressar un univers de passions i d’emocions.

 

1975 / Llapis sobre paper

40 cm x 51 cm

 

1973 / Oli sobre tela / 97 cm x 130 cm

 

 

 

 

1974 / Oli sobre tela

97 cm x 130 cm

1975 / Llapis sobre paper

64 cm x 52 cm

 

 

 

 

1975 / Cul 75 / Oli sobre tela

103 cm x 140 cm

 

1975 / Oli sobre tela

97 cm x 130 cm

 

 

 

A vegades les imatges apareixen amb una certa càrrega eròtica i, malgrat que aquest era el criteri que el propi artista els hi volia imprimir, els principis plàstics estan per damunt dels valors eròtics que algunes imatges poden oferir i són, evidentment, independents d'aquells.

 

 
 

 

1976 / Joc de cames / Oli sobre tela / 97 cm x 130 cm

 

 

 

1975 / Oli sobre trla / 162 cm x 130 cm

 

 

1977 / Voltacames / Oli sobre tela

97 cm x 130 cm

 

1978 / Llona / Oli sobre tela

75 cm x 50 cm

 

 

Überdimensionale Schmeterlinge

1978 / Oli sobre tela / 130 cm x 162 cm

1979 / Oli sobre tela

61 cm x 50 cm

 

 

 

1979 / Oli sobre tela

146 cm x 114 cm

Erotisme i art

Oli sobre arpillera sobre tauler de fusta

1985 / 101 cm x 102 cm

 

 

 

 
Moltes vegades el procés i els propis principis plàstics han despreciat volgudament les connotacions eròtiques que podien comportar les imatges i l'obra pot aperèixer lliure de qualsevol altre context dins d'una abstracció que fa gairebé inintel·ligible la imatge originària.
 

 

 

 

L’ull humà capta la lluminositat mitjançant els bastonets i el cromatisme mitjançant els cons, tots ells es troben a la nostra retina. Les impressions rebudes es traslladen al cervell per mitjà del nervi òptic, apareixen aquí els colors. La retina no és més que el mitjà.

Hi ha un fet per mitjà del qual els colors se interaccionen, és a dir, es veuen diferents segons els colors que tenen al costat. Aquesta percepció s'anomena interacció cromàtica.

Aquest quadre pintat el 1979 de mides 190 cm x 170 cm està sotmès a un munt d’interaccions cromàtiques i els colors no poden ser percebuts en la seva identitat. L’artista ha tingut en consideració aquest fet visual per a composar cromàticament aquesta obra. Amb aquest text no es pretén de fer un estudi exhaustiu de la interacció dels colors, sinó de fer saber que aquest és un fenomen cromàtic que existeix.

 

 

Oli sobre tela

190 cm x 170 cm / 1979

 

 

1980 / Carbonet i llapis sobre paper

45 cm x 32 cm

1980 / Carbó illapis sobre paper

65 cm x 51 cm

 

 

 

Algunes de les imatges poden aparèixer fortament agressives per a certs espectadors.

 

Lipjamb / Oli sobre tela

114 cm x 146 cm / 1981

 

 

1981 / Oli sobre tela / 89 cm x 116 cm

1981 / Oli sobre tela / 80 cm x 130 cm

1981 / Oli sobre tela / 50 cm x 73 cm

 

1982 / Oli sobre tela

50 cm x 70 cm

 

1982 / Carbonet sobre paper

65 cm x 50 cm

 

 

 

 

1982 / Carbonet sobre paper

65 cm x 50 cm

 

1982 / Carbonet sobre paper

65 cm x 50 cm

 

 

 

 

1982 / Carbonet sobre paper

65 cm x 50 cm

 

1982 / Carbonet sobre paper

65 cm x 50 cm

 

 

 

1982 / Carbonet sobre paper

50 cm x 65 cm

 

 

 

La serigrafia és un procediment d'estampació artística. Es realitza mitjançant un estergit, a través d'un teixit porós, a traves del qual amb una rasqueta es fa passar la tinta per a imprimir la imatge sobre el paper.

La serigrafia consisteix doncs a transferir tinta a través d'una gasa tibada en un marc. A aquest conjunt l'anomenem: pantalla serigràfica. S'ha d'obturar la gasa en les parts que no es vol deixar passar tinta, mitjançant una emulsió fotosensible. La gasa mostra un aspecte de negatiu del què serà l'estampa. Un cop preparada la pantalla, es col·loca la pantalla serigràfica damunt el suport a imprimir i es fa passar la tinta a través de la gasa, aplicant-li una pressió moderada amb una rasqueta de cautxú.
Vaig preparar una pantalla, únicament a base de línia, la qual em va servir per a fer una petita sèrie d'estampacions sobre les quals vaig treballar posteriorment amb aquarel·la, llapis o pintura al tremp.

 

Serigrafia, aquarel·la i llapis sobre paper

1982 / 34 cm x 45 cm

 

Serigrafia, aquarel·la i llapis sobre paper

1982 / 34 cm x 45 cm

 

1982 / Serigrafia, aquarel·la i llapis sobre paper

34 cm x 46 cm

 

 

1982 / Serigrafia i tremp sobre paper

32 cm x 50 cm

 

 

 

1982 / Serigrafia i tremp sobre paper

32 cm x 50 cm

 

 

1982 / Serigrafia i tremp sobre paper

32 cm x 50 cm

 

 

 

 

1982 / Serigrafia i tremp sobre paper

32 cm x 50 cm

 

 

 

1982 / Tècnica mixta sobre paper

32 cm x 48 cm

 

 

 

 

1982 / Tècnica mixta sobre paper

32 cm x 50 cm

 

 

 

1982 / Acrílic sobre tela

38 cm x 55 cm

 

 

 

1982 / Oli sobre tela / 130 cm x 162 cm

 

 

1982 / Oli sobre tela / 114 cm x 146 cm

 

1982 / Oli sobre tela / 116 cm x 89 cm

 

 

 

 

1984 / Llapis sobre paper

69 cm x 43 cm

1984 / Llapis sobre paper

53 cm x 46 cm

 

 

 

 

1984 / Llapis sobre paper

44 cm x 32 cm

 

1984 / Llapis sobre paper

55 cm x 44 cm

 

 

 

Oli sobrearpillera encolada sobre tauler de fusta

1983 / 122 cm x 122 cm

 

 

 

1983 / Cames

Tècnica mixta sobre paper / 43 cm x 44 cm

 

 

 

 

Autoretrat fet a pel, per davant i per darrera / 2015 / Llapis sobre paper / 72 cm x 50 cm

 

A Centre d'Art Contemporani, Fundació Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat