SEDANARRAM      DESEMBRE 2012 - MAIG 2013

Sedanarram és el nom donat a una sèrie d’obres realitzades entre el 4 de desembre del 2012 i el 5 de maig del 2013.

Aquest conjunt de treballs, un total de 191, ha estat creat amb una absoluta llibertat d’acció, tan conceptual com tècnica. El petit format, aproximadament 30 cm x 20 cm, li ha permès a l’artista moure’s amb el moviment de la mà sense arribar a fer cap tipus de flexió amb el braç. És, diguem-ne, una obra à portée de main.

Totes aquestes obres han estat pintades sobre cartolina i, tant la concepció de la obra com la seva realització, ha estat directe, és a dir, sense cap tipus d’estudis preparatoris. Davant de la superfície del cartó, col·locat sempre horitzontalment i sense gaires reflexions formals o cromàtiques, Rodríguez-Amat ha traçat, gairebé sempre amb carbonet, les formes que havien de configurar les imatges. A vegades un simple llampec visual sobre una imatge anterior o bé deixant anar la imaginació, s’ha traçat les formes de manera ràpida amb simples moviments del canell. Posteriorment, l’artista ha fet una petita reflexió a fi d’aconseguir certs valors cromàtics i lumínics.

Tècnicament s’han utilitzat molts i ben diferents tipus de materials: carbonet, acrílic, aquarel·la, ceres, olis, vernissos, noguerina, dissolvents, goma laca, làtex, etc. etc. El fet de pintar sobre cartolina, amb molta més resistència que no pas el paper, ha permès la utilització d’aquests materials, tot i que no tots ells han estat emprats en cadascuna de les obres.

En algunes obres, l’artista ha cercat la lluminositat, en altres la foscor, en altres les veladures, dit altrament, cada obra té en si mateixa, unes característiques que, tot i que en algunes es repeteixen, en general es diferencien entre elles pels valors formals, conceptuals, cromàtics, etc. que el propi artista ha volgut imprimir-los.