PATRONAT

El patronat de la Fundació Rodríguez-Amat està compost per 9 persones. Rodríguez-Amat agraeix llur col•laboració i, conseqüentment, any rere any, els fa present d’un treball de la seva pròpia creació.

Pensant doncs en els membres del patronat, Rodríguez-Amat ha volgut crear un conjunt de 9 treballs, tots ells amb unes mateixes característiques tècniques i conceptuals.

El propi artista ha titulat aquesta sèrie amb el nom de “Patronat”

Aquests treballs, tots ells sobre paper i amb un mateix format i mides (56 cm x 76 cm), han estat creats a base de carbonet i llapis gras. El procés de treball ha estat el següent: amb carbonet i accions de la mà en què el carbonet s’aplicava ara de punta ara lateralment es creaven les imatges, formades bàsicament per dos elements compostos i amb un esperit dualista. El procés continuà fixant el carbonet i, tot seguit, treballant totes les línies amb llapis gras negre. A partir d’aquí s’han fet reserves de les formes amb paper i, al cim dels espais que determinaven el fons, s’ha esquitxat amb carbonet en pols. Finalment s’ha fixat tot el conjunt amb fixador fet amb pega grega amb la intencionalitat d’atorgar un cert cromatisme que trenqués amb la blancor del paper.

Rodríguez-Amat ha volgut crear un conjunt d’obres en les quals les formes prenguessin actituds dialogants, deixant que sigui el propi espectador el que en concreti les característiques.

El primer d’aquests treballs data del 2 de desembre del 2014 i l’últim, un mes més tard, el 2 de gener del 2015.