POETES D'AVUI

Dissabte, 6 de setembre del 2008 a les 8 del vespre

Rosa CULLELL Rosa CULLELL

Francesca LAGUARDA Francesca LAGUARDA

Lluís LUCERO Lluís LUCERO

Eva NARANJO Eva NARANJO

Miquel PASCUAL Miquel PASCUAL

Consol VIDAL Consol VIDAL

Casa-Taller,   Rodríguez-Amat

17466 Les Olives (Garrigoles), El Baix Empordà      Tel: 972 76 82 93    Mòbil: 697 76 18 74

www.rodriguez-amat.cat    casa-taller@rodriguez-amat.cat