SERIGRAFIES

La serigrafia és un procediment d'estampació artística. Es realitza mitjançant un estergit, a través d'un teixit porós, a traves del qual amb una rasqueta es fa passar la tinta per a imprimir la imatge sobre el paper.

La serigrafia consisteix doncs a transferir tinta a través d'una gasa tibada en un marc. A aquest conjunt l'anomenem: pantalla serigràfica. S'ha d'obturar la gasa en les parts que no es vol deixar passar tinta, mitjançant una emulsió fotosensible. La gasa mostra un aspecte de negatiu del que serà l’estampa. Un cop preparada la pantalla, es col•loca la pantalla serigràfica damunt el suport a imprimir i es fa passar la tinta a través de la gasa, aplicant-li una pressió moderada amb una rasqueta de cautxú.

La serigrafia és una tècnica gràfica seriada. A part d’un parell d’excepcions, Rodríguez-Amat limità entre 25 i 32 el número de còpies de cadascuna de les seves obres serigràfiques. Un cop acabada la impressió, Rodríguez-Amat destruí les pantalles no essent doncs possible noves estampacions.

A diferència de qualsevol de les tècniques gràfiques conegudes com a gravats, les formes aconseguides mitjançant la tècnica serigràfica són sempre planes i, per a cada color cal fer una pantalla diferent.

El 1982 Rodríguez-Amat comença a interessar-se per la tècnica de la serigrafia. Desprès de realitzar un parell de treballs molt simples fets a base de línia, l'artista limità l'ús d'aquesta tècnica a la simple realització dels cartells d'algunes de les seves exposicions.

Fou el 1990, però, considerant que aquest mitjà es podia adaptar perfectament a les seves necessitats expressives del moment, que Rodríguez-Amat inicià una sèrie d'obres amb aquesta tècnica. Entre el 1990 i el 1994 Rodríguez Amat realitza una trentena de serigrafies, alhora que continuà amb altres tècniques creatives.

 

Serigrafies, 1990 Serigrafies, 1991
1990 / Serigrafia / 58 cm x 36 cm 1991 / Serigrafia / 39 cm x 28 cm

 

Algunes d'aquestes serigrafies han estat realitzades a tres o quatre tintes.

Serigrafies, 1992

1992 / Serigrafia / 56 cm x 40 cm

 

La majoria d'elles presenten entre 8 i 12 tintes.

Serigrafies, 1992

1992 / Serigrafia / 55 cm x 38 cm

 

Algunes, però, superen les 20 tintes

Serigrafies, 1992

1992 / Serigrafia / 56 cm x 38 cm

 

GALERIA D'OBRES        -SERIGRAFIES-

Serigrafies, Galeria d'obres