VIDEO FESTIVAL

Moltes Són les activitats artístiques i creatives a la Casa-Taller, Rodríguez-Amat. Aquí es mostren una sèrie d’imatges d’un festival de vídeo realitzat per artistes residents a la Casa-Taller. En aquest Video Festival intervengueren Phill Niblock (USA), Antonio della Marina (Itàlia), Alessandra Zucchi (Itàlia), Katherina Liberowskaya (Canadá), Peter Saphiro (USA) i Alex Saphiro (USA).

 

Per obtenir-ne ampliacions cliqueu sobre les imatges

 

Video Festival Video Festival Video Festival
 

 

Video Festival Video Festival Video Festival
 

 

Rodríguez Amat