2013 - TÈCNIQUES MIXTES SOBRE PAPER

L'art, com a força sensitiva inherent a l'individu, expressa els estats personals en el moment de crear l'obra. L'artista, concretament el pintor, necessita del coneixement de l'ofici i, alhora, el concepte que li permeti de crear l'obra. Sense el coneixement de l'ofici, digue-me la tècnica, no hi ha possibilitat de crear, encara que pugui haver-hi una idea suportada per un concepte.

Moltes vegades les idees que pugui tenir l'artista se sotmeten als coneixements empírics i tècnics que hagi pogut assolir, ja no només al llarg de períodes de formació, sinó de la pràctica a la qual s'hagi dedicat anteriorment.

Cal, i això ha fet Rodríguez-Amat en la creació d'aquesta sèrie de pintures, alliberar-se dels valors estètics que un mateix hagi pogut assolir anteriorment per a, sota el concepte absolut de llibertat, crear l'obra.

És evident que en tot moment hi ha unes formes o unes imatges que dominen la sèrie d'obres, sense les quals no es podria crear l'obra.

Les obres d'aquesta sèrie s'han realitzat sota l'absoluta llibertat, sense considerar valors que Rodríguez-Amat hagi pogut utilitzar en altres moments de la seva trajectòria.

Quan parlem de Tècnica mixta vol dir que no emprem una de les tècniques tradicionals i que utilitzem barrejant diferent tipus de material pictòrics. Amb aquestes obres s'han utilitzat pintures al tremp, acrílics, tinta xinesa i vernissos entre d'altres.

 

27 cm x 19 cm

29 cm x 19 cm

28 cm x 20 cm

 

 

27 cm x 20 cm

29 cm x 20 cm

28 cm x 21 cm

 

 

27 cm x 18 cm

28 cm x 18 cm

28 cm x 21 cm

 

 

29 cm x 21 cm
28 cm x 20 cm
29 cm x 19 cm

 

 

30 cm x 20 cm
28 cm x 20 cm
28 cm x 20 cm

 

 

30 cm x 20 cm
32 cm x 20 cm
28 cm x 19 cm

 

 

27 cm x 19 cm
28 cm x 18 cm
30 cm x 21 cm

 

 

28 cm x 18 cm
28 cm x 21 cm
31 cm x 21 cm

 

 

29 cm x 20 cm
31 cm x 21 cm
29 cm x 19 cm

 

 

27 cm x 19 cm
32 cm x 22 cm
30 cm x 20 cm

 

 

29 cm x 19 cm
29 cm x 19 cm
29 cm x 19 cm

 

 

27 cm x 20 cm
30 cm x 22 cm

 

Visiteu la web de Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat