COL•LECCIÓ  OBRES  D’ARTISTES   D’ARREU  DEL  MÓN DE LA FUNDACIÓ RODRÍGUEZ-AMAT