COL• LECCIÓ DE 798 OBRES  D’ARTISTES   D’ARREU  DEL  MÓN DE LA CASA-TALLER, FUNDACIÓ RODRÍGUEZ-AMAT