Regina Martínez

Regina Martínez
Pedra artificial pintada i claus
29 cm x 13 cm x 14 cm
Catalunya
Enrera Endavant