Jordi BARBA

Jordi Barba, Rafael Cuartielles, Pere Falcó, Francesc Puntí, Jordi Samsó i Alfredo Sánchez són sis artistes amb una llarga trajectòria en el món de l'art contemporani. Sis creadors de marcada personalitat que segueixen, cadascun d'ells, un camí propi i personal. Es tracta d'un col·lectiu de artistes que tenen en comú una forta militància en pro de recerques estètiques, a més d'una actitud manifestament rebel davant qualsevol conservadorisme fàcil. Són guerrers experimentats que porten al cim de les espatlles la inquietud que els allibera de qualsevol principi estètic preestablert.

Sis Més U (6 + 1) és un grup heterogeni, però amb certes característiques comunes. Són sis artistes que es mouen en el món de la creació sense cap tipus de limitació tècnica o conceptual. El 6 correspon al nombre d'artistes que componen el grup, l'1 és un personatge mudable en cadascuna de les activitats del col·lectiu. És l'element que cohesiona puntualment una manifestació concreta del grup.

No existeix cap recepta que permeti l'exercici de la creativitat. L'acte de crear es produeix per mitjà d'accions apreses, que poden fins i tot arribar a ser involuntàries. Una lliure predisposició a una actitud oberta en front de principis innovadors afavoreix posicions inconformistes i esperona l'artista vers la recerca de noves formes d'expressió, a més de delimitar i concretar una determinada actitud personal. Acceptant la relativitat de tot raonament, aquest ens sembla que podria ser el que definiria globalment el col·lectiu Sis Més U, un conjunt d'artistes que malgrat tenir unes certes característiques comunes, se'ns presenta amb individualitats fermes, marcades per un segell personal. És així que, mentre que per alguns d'ells són les sensacions pures les que dirigeixen tot el procés creatiu, d'altres es mouen a cavall entre discerniments cerebrals i el maneig d'actes pura i simplement sensitiu.

Jordi Barba (Barcelona 1957) és el més jove de tots els components del grup i, alhora, el personatge aglutinador del col·lectiu. És un artista de principis estètics personals molt marcats i d'actitud estricta, austera i punyent: La meva expressió ha de ser provocativa, diu, ha de sorprendre per fer obrir els ulls i les orelles, per provocar una nova mirada a l'entorn i a un mateix. És així que Jordi Barba no es sent com a simple creador d'imatges que comporten una certa qualitat plàstica, per a ell l'obra ha d'estar vestida de fortes connotacions provocatives, ha d'afrontar desafiaments insòlits, agressius, o bé ha de provocar emocions, sempre però, suscitant estats i comportaments actius a l'espectador.

La seva pintura, lacònica, està formada per signes amb una forta càrrega comunicativa; sentiments i emocions són creats per mitjà d'idees generades per línies i taques que es mouen sobre la superfície de la tela, gairebé sempre sobre un fons uniforme, i en la que l'artista hi insereix en forma de collage imatges extretes de l'aspra realitat.

Tècnica mixta i oli sobre tela, a més d'oli i grafit també sobre tela, amb la inserció de retalls de diaris i altres conformen el ventall de procediments més emprats per aquest artista. Les seves són obres tècnicament simples que amb colors més aviat suaus i delicats pretenen, no pas crear una simple bellesa plàstica, sinó, a més, denunciar tot allò que el seu pensament li demana.

Jordi Barba és un intel·lectual, un artista que necessita fer ús de la capacitat reflexiva a l'hora de crear.

Jordi Rodríguez-Amat