Escrit del catàleg de l'exposició 4 DONES - 4 VEUS que tingué lloc a la Galeria de la

Fundació Rodríguez-Amat l'any 2001

Regina MARTÍNEZ

En els objectes escultòrics de Regina Martínez hi trobem l'expressió més profunda de les seves pulsions vitals. Són obres qualificades per la pròpia artista de "interiors i orgàniques". Obres en les quals la interacció de les experiències reals i quotidianes genera una escultura de connotacions irreals però amb un fort significat evocador. Per a Regina Martínez les formes geomètriques pures són filles del pensament racional i matemàtic. En aquest sentit, l'acció de crear li permet de concretar una obra en la qual les idees es manifesten constantment en un joc d'ambivalències simbòliques.

La conjunció dels volums i el significat que prenen els objectes marquen un llenguatge gairebé sempre interrogatiu sobre la vida, la mort i, en definitiva, sobre els significats més profunds de la pròpia existència.

Tècnicament Regina Martínez utilitza tota mena de materials, materials no-nobles.

Jordi Rodríguez-Amat