Escrit aparegut en el Diari de Girona el novembre del 1996

TRETZE GRAVATS DE DIONÍS ROMEO

A LA SALA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS DE SILS

El dia 18 d'octubre a les 9 del vespre es va inaugurar a la Sala Municipal de l'Ajuntament de Sils una exposició del pintor i gravador català, resident a Barcelona, Dionís Romeo. L'acte va ser presentat pel regidor de cultura de l'Ajuntament de Sils i, posteriorment, el mateix artista va agrair a les autoritats municipals haver-li ofert la possibilitat d'exposar la seva obra recent a Sils. A la inauguració, a més de les autoritats municipals hi va assistir un públic certament nombrós. L'exposició va presentar una sèrie de tretze gravats a color, estampats a la poupée, que Romeo ha creat en els últims mesos i característics de la seva obra.

La formació d'aquest artista va començar a l'antiga Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, on, a principis dels seixanta, artistes com Marés, Rebull, Puigdengoles, Muntané, Sanvicens, i altres, marcaven les pautes de la formació dels joves creadors. Era un moment en què els ismes artístics, ja ben consolidats arreu d'Europa i Amèrica, començaven, a poc a poc i amb dificultat, a arrelar a la Catalunya d'aquell temps.

Una estada a Paris l'any 1961 , becat per l'Institut Francès de Barcelona, va permetre a Romeo de descobrir, no tan sols els grans mestres francesos, sinó també l'esperit dels moviments d'avantguarda que regien en aquell moment.

Avui, després de més de quaranta anys d'ofici, Romeo és un artista conscient de la seva maduresa, un artista experimentat i amb una singular personalitat, un gravador que utilitza tots i cadascun dels recursos tècnics a fi d'aconseguir una obra plenament personal.

El gravat és una tècnica artística difícil de realitzar i en la que pocs artistes s'hi endinsen. Romeo és un artista que la coneix molt i molt bé i l'utilitza amb la força i la sensibilitat dels grans creadors.

Romeo és un artista que veu, observa, sent i finalment plasma. Les seves imatges, però, no són les d'una simple percepció visual, són imatges sentides i que alhora revelen un fort caràcters.

La Sala Municipal d'Exposicions de Sils, seguint amb la seva línia d'exposicions, va exposar tretze gravats de petit format, entintats a la poupée, molt característics de l'artista. Entre les obres, s'hi trobaven quatre paisatges de la població de Sils que Romeo va realitzar expressament per a aquesta exposició. La resta de gravats, amb representacions de figures humanes, mostraven la força i la imaginació pròpia d'un artista posseïdor d'un llenguatge personal.

Després de la presentació i mentre el públic podia gaudir de la capacitat imaginativa d'aquest creador d'imatges es va servir un refrigeri.

 

liniblau.gif (91 bytes)

 

Escrit aparegut en el catàleg de l'exposició que el pintor i gravador Romeo va realitzar

a la Fundació Rodríguez-Amat el 1996

 

L'exposició, que ocupa les 5 sales de la galeria del Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez Amat, s'inaugurarà el dissabte dia 6 de juliol i presenta l'obra gràfica que Romeo, pintor i gravador, ha creat en els últims anys.

Romeo va néixer a Barcelona l'any 1940 quan les barriades de Sant Martí de Provençals i el Clot oferien encara un paisatge semiurbà.

La seva formació artística va començar a l'antiga Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona a l'edat dels somnis i de les llibertats. Una formació aconseguida pas a pas a principis dels seixanta, recorrent les aules i tallers d'aquella Escola, on artistes com Marés, Rebull, Puigdengoles, Muntané, Sanvicens, i altres, marcaven les pautes de la formació dels joves artistes. Era un moment en què els ismes artístics, ja ben consolidats arreu d'Europa i Amèrica, començaven, poc a poc i amb dificultat, a arrelar a la Catalunya d'aquell temps. Temps en què, aquells i altres artistes es movien encara en una línia que venia directament dels noucentistes de principis de segle.

Una estada a Paris l'any 1961 , becat per l'Institut Francès de Barcelona, li va permetre, un cop assolit un coneixement profund de l'ofici, de descobrir, no tan sols els grans mestres francesos, sinó l'esperit dels moviments d'avantguarda que preconitzen les llibertats de l'artista, per damunt de qualsevol valor o principi ètic, estètic o moral.

Avui, després de més de quaranta anys d'ofici, Romeo és un artista conscient de la seva maduresa. Les mans marcades pels àcids i la fredor de la planxa, l'artista continua plasmant, amb la vehemència, l'entusiasme i la obstinació del creador impulsiu, tot el món d'imatges que transcorren, dia rera dia, per la seva ment. I, encara que desconegut del gran públic, Romeo és un artista d'una personalitat singular, un artista experimentat, un gravador que utilitza tots i cadascun dels recursos tècnics afí d'aconseguir una obra plena d'elements eclèctics, tan a nivell formal com conceptual.

Alguns dels seus gravats presenten un excés de retòrica objectual, d'anècdota, però aquesta és volguda i forma part del contingut de l' obra. A vegades, Romeo trenca el discurs formal de l'objecte amb l'entorn, d'altres, just el contrari, el que cerca és remarcar aquesta relació, assolint efectes frapants pel seu contingut.

Persona senzilla, amb esquitxos de certa timidesa, Romeo treballa sempre en solitari, sense fer cap mena de concessió als corrents a la moda. Malgrat tot, la seva és l'obra d'un artista d'avui, artista que, per voluntat pròpia, no ha solcat mai el camí de la pura abstracció o dels corrents simplement conceptuals, però que manifesta, a cops, la força i la imaginació pròpia dels que porten, conscient o bé inconscientment, un programa visual i plàstic que els permet, amb un gran domini tècnic, deixar l'empremta del seu univers particular.

Com molts altres creadors, Romeo és un artista inestable, però de fàcil retòrica. Les seves imatges i, el mateix principi que les genera, estan en constant mutació. Aquesta inestabilitat i la força del seu enginy confereixen a l'obra un caire personal i dinàmic, a cops, d'una bellesa serena, sensual, subtil, plàcida i agradable, d'altres, brutal, amb imatges dramàtiques i convulsives.

L'exposició mostra una àmplia selecció de treballs de l'artista i permet admirar la capacitat imaginativa d'aquest creador d'imatges.

Jordi Rodríguez-Amat