Escrit publicat en el catàleg d l'exposició que Jordi Samsó realitzà conjuntament amb el Grup 6 + 1 a la Galeria del Centre d'Art Cotemporani de la Fundació Rodríguez-Amat entre el 5 i el 30 de juliol del 1997

Jordi Samsó

Un món ric i ple d'imaginació se'ns presenta al contemplar l'obra d'aquest pintor que s'inicià, originàriament, en els límits de l'academicisme propi de la Barcelona dels anys cinquanta. El seu esperit inquiet, però, el dugué a infiltrar-se a poc a poc en un món ric d'energia i llibertat. Un gestualisme àgil ple de connotacions surrealistes domina l'obra d'en Jordi Samsó, un pintor que es mou sempre amb el pinzell, el llapis o bé la ploma a la mà, un esperit neguitós que provoca un estat personal en constant activitat creativa.

Tècnicament Jordi Samsó realitza, sobretot, tècniques mixtes sobre tela. Cromàticament la seva obra es mou entre colors rebaixats, clars o bé foscos, sobre els que l'artista hi agilitza un munt de figures i objectes realitzats amb línies i traços, espontanis i viscerals. Unes taques cromàtiques càlides venen a enriquir una paleta sensitiva. Es tracta d'una pintura a mig camí entre un expressionisme personal i un surrealisme màgic.

A l'obra d'en Samsó hi ha gairebé sempre un grafisme, una línia que es mou entre connotacions purament formals i altres objectuals que no descriuen sinó insinuen.

Samsó és un artista imaginatiu. No es tracta en absolut d'una imaginació descriptiva o bé simplement narrativa, sinó d'una imaginació que es mou en el món de les formes, dels colors, dels signes de les imatges pures, això si, despullades de qualsevol narrativa literària.

Per mitjà del color i gràcies a contrastos forts entre els signes o figures i el propi fons, l'obra de Jordi Samsó irradia una forta llum. No es una llum que determina simples valors de clarobscur, es tracta d'una llum inherent al propi cromatisme.

 

 

Escrit publicat en el catàleg en forma de CD-ROM de l'exposició que Jordi Samsó realitzà a la Galeria del Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez-Amat entre el 12 de juliol i el 24 d'agost del 2003

Jordi SAMSÓ

Un món ric i ple d'imaginació se'ns presenta al contemplar l'obra d'aquest pintor que s'inicià originàriament en els límits de l'academicisme propi dels anys quaranta i cinquanta. Format a l'antiga Escola Baixas, una de les institucions amb més prestigi de la Barcelona d'aquell moment, Jordi Samsó accedí ràpidament al coneixement de l'ofici de pintor, tal i com estava establert en les escoles d'art. Els seus paisatges i retrats d'aleshores manifesten el poder d'un ofici assolit en plena joventut. El seu esperit inquiet, però, el dugué a infiltrar-se a poc a poc en un món ric d'energia i llibertat. Un gestualisme àgil ple de connotacions surrealistes domina l'obra d'en Jordi Samsó, un pintor que es mou sempre amb el pinzell, el llapis o bé la ploma a la mà, un esperit neguitós que provoca un estat personal en constant activitat creativa.

Jordi Samsó és un dels grans pintors catalans d'avui. Un home amb més de seixanta anys de color al cim de les seves espatlles. Provocador, sense fer cap tipus de concessions gratuïtes, ja sigui per la pròpia temàtica o bé per la plàstica en la què està immersa la seva pintura. Obra visceral, feta amb la naturalitat de la seva personalitat. Aquesta pintura és l'expressió personal d'un individu. És un crit de joia, un crit d'angoixa, un crit llibertat.

Tècnicament, Jordi Samsó treballa sobretot amb la pintura a l'oli sobre tela.

Cromàticament, la seva obra es mou entre colors rebaixats, clars o bé foscos, sobre els que l'artista hi agilita un munt de figures i objectes realitzats amb línies i traços espontanis i viscerals. Unes taques cromàtiques càlides vénen a enriquir una paleta sensitiva. Es tracta d'una pintura a mig camí entre un expressionisme personal i un surrealisme màgic.

A l'obra d'en Samsó hi ha gairebé sempre un grafisme, una línia que es mou entre connotacions purament formals i altres objectuals que no descriuen sinó insinuen.

Samsó és un artista imaginatiu. Tot i la forta càrrega objectual i el fort contingut d'algunes de les seves imatges, no es tracta d'una imaginació descriptiva o bé simplement narrativa, sinó d'una imaginació que es mou en el món de les formes, dels colors, dels signes, de les imatges plàstiques pures.

Per mitjà del color i gràcies a contrastos forts entre els signes o figures i el propi fons, l'obra de Jordi Samsó irradia una forta llum. No es una llum que determina simples valors de clarobscur, es tracta d'una llum inherent al propi cromatisme.

Jordi Samsó és un pintor de cap a peus. Un artista que, avui, ha assolit el cim de la seva carrera personal. Un pintor ple i poderós amb una obra certament difícil per a aquells que cerquen la simple bellesa superficial. Pocs, en tot cas, davant d'aquesta obra, poden considerar que un home, un esperit amb una força creativa excepcional, continua als setanta quatre anys amb l'empenta i l'energia que el caracteritza com a pintor.

Jordi Rodríguez-Amat