Aquest escrit fou publicat en el Diari de Girona el desembre del 1996

LA SENSITIVITAT CROMÀTICA DE JOSEP Mª TORREBELLA

El pintor Josep Mª Torrebella presenta fins el 7 de gener una sèrie de pintures de recent creació a La Penyora de Girona. Es tracta d'un conjunt de treballs de petit format sobre paper, que mostren una sensible evolució, tant a nivell formal com a nivell cromàtic, respecte de la seva producció anterior. Són obres en les que, després de molts anys d'experiències cromàtiques valentes, l'artista manifesta una subtil i delicada sensibilitat.

Torrebella combina sensació i acció d'una manera espontània. D'aquesta manera, la vitalitat de l'acció es transforma per mitjà de l'acte creatiu en pintura pura -gosariem apuntar en energia pura-. No és la intel.ligència sinó la sensibilitat, diguem, l'espontaeïtat subjectiva, la que guia tot el procés creatiu.

Expandint percepcions és el titol que el propi artista ha donat al conjunt de l'exposició. Són sensacions cromàtiques que palesen una paleta rica sense estridències virolades, creades per mitjà de barrejes fredes i càlides d'un absolut equilibri, sobre una base formal abstracta de suggerències objectuals.

El treball a base de pintura a l'oli sobre paper permet a Torrebella el refregament del pigment, un cop el paper ha absorbit part de l'oli de la pròpia pintura, aconseguint, així, valors cromàtics que la simple pintura opaca no li permetiria.

Torrebella és, avui, un pintor que no fa cap mena de concesió a conceptualismes fàcils que volen simplement imposar un esperit modernitzant. Per a ell l'art possibilita a l'individu la capacitat d'irradiar l'energia il.limitada del ser i, alhora, d'assolir la seva pròpia harmonia interior. En aquests sentit l'art li possibilitat el sostingut retrobament de la pròpia personalitat, és a dir, l'autoconeixement personal i això, sense caure en simples metàfores interpretatives. És així que l'art li permet la reflexió sensitiva sobre la pròpia existència, no ja tan sols davant de la societat, sinó enfront d'ell mateix.

Jordi Rodríguez-Amat