Aquest escrit fou publicat en el catàleg de l'exposició que Irene Trotzig, Lena Sjöberg i

Jakob Wegelius van fer a la Fundació Rodríguez-Amat el 1996

 

Irene TROTZIG

Irene Trotzig, pintora sueca nascuda a Paris, ha fet estudis d'art superiors a Suècia i ha realitzat exposicions a moltes ciutats sueques. Té obra en edificis públics i ha realitzat murals en diferents espais públics i històrics a Suècia.

La seva obra mostra un sentiment de somni, creat bàsicament pel colors. Un cromatisme aconseguit per contrastos entre càlids i freds domina la seva pintura i en la qual, estructures arquitectòniques donen forma i componen el quadre. Inicialment la seva pintura, realitzada a partir de la percepció de la realitat visual es movia dins d'un cert naturalisme. A poc a poc va anar canviant vers una pintura molt més personal, gràcies a un desenvolupament gradual del color amb predomini sobre altres valors plàstics.

Jordi Rodríguez-Amat