Novembre-Desembre-Gener 2017-2018

 

Ha estat en un cert moment relativament proper al nostre temps que l’artista s’ha pogut manifestar lliurement respecte a les obligacions imposades per certs poders: església, burgesia, noblesa, etc.

Les imatges que l’artista estava obligat a representar i a les quals ell (dic ell ja que en general la dona, fins relativament fa poc temps, no podia accedir a treballs artístics) s’hi obligava sense reflexionar com fem avui. L'artista tenia una funció concreta que venia dictada per l’encàrrec.

Des del moment en què l’obra d’art s’ha alliberat de tota funció altre que no sigui la imposada pel propi artista ha patit moltes incomprensions. És així que avui l’art no està sotmès a la repressió de les imatges definides pel món físic exterior al propi artista i sobretot des del moment en què s’aplica el concepte de “L’Art per l’Art” com una actitud que l’allibera d’altres funcions que no siguin les purament estètiques.

 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2017.

Obra signada el 17 de novembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2017.

Obra signada el 20 de novembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2017.

Obra signada el 25 de novembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2017.

Obra signada el 27 de novembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

Les formes, exactament com les de les obres fetes al llarg d’aquestes dues darreres setmanes, veure més amunt, manifesten una dualitat. Aquest fet ha estat volgut per l’artista, doncs a l’inici de la creació d'una l’obra hi ha sempre una certa intencionalitat formal. Això passa també en el creuament de les dues formes. Tot i que s’hi podria veure un parell de cossos, no ha estat aquesta la intenció de l’artista.

El color que determina les formes és el negre, el qual, a més, elimina qualsevol possible interacció cromàtica. El groc, malgrat la seva lluminositat, serveix simplement per a donar valors a les dues grans formes. El blau es troba en una i altra de les grans formes a fi de crear una relació entre elles, mentre que el roig pertany bàsicament a una d'elles.

El blanc que, així mateix, es troba en les dues formes determina la lluminositat per a impedir que les formes restin immerses en la foscor. Que el lector-espectador continuï en aquest anàlisi, considerant molts dels altres valors, fins i tot els simbòlics que pugui prendre el cromatisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper. 70 cm x 50 cm. 2017.

Obra signada el 12 de desembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2017.

Obra signada el 16 de desembre del 2017.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

 

 

 

 
 

Tècnica mixta sobre paper. 70 cm x 50 cm. 2018.

Obra signada el 16 de gener del 2018.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

 

 

       

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2018.

Obra signada el 18 de gener del 2018.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.

 

 

 
 

Tècnica mixta sobre paper. 76 cm x 57 cm. 2018.

Obra signada el 23 de gener del 2018.

Tècnica mixta a base de tremp, acrílic, tinta xinesa, vernissos, fixadors i altres.