9 OBRES REALITZADES ENTRE EL 17 - 25 DE FEBRER DEL 2011

El patronat de la fundació Rodríguez-Amat està format per 9 membres i fou per a ells que va ser creada aquesta sèrie d’obres.

 

Un dels valors intrínsecs a l’art és la seva capacitat de permetre l’expressió personal del creador. En el moment d’enfrontar-se amb l’acte creatiu, l’artista, ja sigui d’una manera conscient o bé inconscient, expressa la seva personalitat. Les formes, la composició, el cromatisme i molts altres elements mostren un sentir. És evident que l’individu és variable i les seves expressions plàstiques varien en funció del moment personal. Hi ha artistes amb valors intel·lectius, mentre que d’altres són molt més sensitius. De la mateixa manera hi ha artistes que reflexionen sobre el seu treball mentre que d’altres es mantenen passius sense reflexionar sobre el què fan o bé el què han fet. Personalment m’agrada reflexionar sobre el què faig, ja sigui a priori o bé a posteriori.

 

Per a ampliar les imatges premeu al cim de la imatge o de la 1998

 

 

Vaig sotmetre el procés de realització d’aquests treballs a l’idea d’abstreure de diferents objectes del meu entorn els elements formals que em poguessin servir per a compondre les obres. Fou així que el procés començava amb l’observació d’objectes que m’envoltaven en el meu taller en el moment d'iniciar cadascun dels treballs. En cap moment vaig pretendre de fer una representació visual o figurativa. Es tractava d'abstreure dels diferents objectes els elements formals que poguessin servir-me per a compondre el conjunt de formes plàstiques del treball amb la intencionalitat de provocar que tots ells tinguessin un mateix esperit formal i de tractament plàstic.

Aquestes obres, independentment del significat que vaig voler donar al número 9 i de l’absoluta unitat que manifesten, foren creades amb intencionalitat orgànica basada en un ritme, ara continu, ara discontinu.

És així que vaig considerar que el ritme hauria de ser l’element més important. El ritme, captat sempre de manera purament intuïtiva, és temps, és moviment, genera energia i conforma, juntament amb la composició, l’efecte dinàmic. A fi d’aconseguir-ho calia que els traços originaris en el moment de començar cadascun dels quadres fossin fets amb molta decisió i rapidesa.

Homenatge al Patronat

Patronat 1 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 2 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

El color, gairebé sempre a base de colors primaris i treballats per sobre amb llapis gras, trenquen amb la blancor del paper a més d’enriquir plàsticament el quadre.

El procés de treball fou el següent: amb carbonet vaig traçar sobre el paper línies que, fetes amb molta rapidesa, conformessin les meves observacions. Jo no volia que els objectes poguessin ser observats sobre el quadre amb llurs qualitats formals. Fixat el carbonet, amb aquarel·la vaig pintar alguns dels espais que quedaven entre les línies. Posteriorment amb un llapis gras molt negre vaig anar treballant amb molta paciència -pensem que en art el temps no compta- totes i cadascuna de les formes amb les difuminacions que permetia la rugositat del paper. Finalment vaig fixar-ho tot.

 

 

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 3 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

Ben curiosament, en el moment de tenir gairebé enllestit la primera d’aquestes obres un bon amic meu expressà: les formes tenen afinitat mútua. Jo li vaig preguntar la raó i ell em va dir que la composició de les formes, entre corbes i rectes, li suggerien una absoluta unitat, és a dir afinitat mútua. Això era justament el que jo volia aconseguir amb les diferents formes del quadre.
 

 

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 4 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 5 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

En tota numerologia el 9 simbolitza misticisme, noblesa de sentiments, compassivitat. El 9 és, a més, el nombre de Muses: Urania, Euterpe, Talía, Polimnia, Terpsicore, Caliope, Clío, Erato i Melpómene.

Considerant del zero al nou, números amb una sola xifra, el 9 és el número més gran i fou un número simbòlic al llarg de mil·lennis. El 9 representa acompliment, ascendència i la capacitat d’obtenir satisfacció en aconseguir els objectius. Alhora té el sentit espiritual del poder intel·lectual, de la imaginació i la influència sobre les circumstàncies. El 9 és, en definitiva, considerat un número perfecte. El 9 simbolitza el poder superior, celestial. Es considera la sèrie de números primaris com camí de coneixement i el 9, essent el número primari més gran, assoleix el màxim coneixement.

 

 

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 6 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

 

Influït per raons sentimentals xineses, el 25 de febrer del 2011, un cop acabat l’últim quadre, vaig considerar la possibilitat de reflexionar sobre el número 9 com a símbol en la cultura xinesa. La fonètica del 9 a la llengua xinesa coincideix amb la d’eternitat. Els dragons tenien nou fills. Molts objectes en nombre de 9 apareixen en molts edificis i elements decoratius xinesos. El nou és el producte de tres per tres i tres i en xinés s’escriu amb tres trets horitzontals. El tret superior significa l’espai superior que en la nostra cultura occidental anomenaríem el cel. El tret del mig es correspon amb l’individu, és a dir, la mortalitat i el tret inferior amb la terra.

Cal manifestar que totes aquestes reflexions i moltes altres que no han quedat expressades en aquest text han estat fetes a posteriori, doncs tant en el moment de començar la sèrie de treballs com en el procés de creació de tot el conjunt vaig pensar sempre en els valors purament artístics.

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 7 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 8 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

Homenatge al Patronat

Patronat 9 /Carbonet, aquarel·la i llapis gras sobre paper / 30,5 cm x 45,5 cm

 

 

A fundació Rodríguez-Amat A FUNDACIÓ RODRÍGUEZ-AMAT