AUTOBIOGRAFIA EN IMATGES

OBRES DELS ANYS 1981 - 1984

Jordi Rodríguez-Amat

 

Entre el 1981 i el 1984 i el 1998 i 1999 vaig realitzar, a l'ombra de la trajectòria d'altres línies que seguia el meu treball en aquell moment, una sèrie de quadres, gairebé tots sobre paper i amb tècnica mixta, en els quals les imatges, independentment del contingut formal, assoleixen valors simbòlics i autobiogràfics de caire confessional.

L'obra no va ser en cap moment una acció irracional, ben al contrari, en tot el procès vaig estar considerant constantment els valors que em permetessin composar el quadre: l'equilibri, la composició, el cromatisme, el contrast, fins i tot la relació auria, entre molts altres. Així fou que en totes les obres, a més dels valors sensitius, moltes vegades incontrolables mentalment, vaig estar reflexionant cerebralment sobre tots els valors plàstics que permetessin la realització de l'obra. Fou així doncs que el conjunt forma una petita autobiografia, cromàtica, formal i objectual de relacions plàstiques entre objectes, simbologies o altres que, conscient o bé inconscientment, giraven al meu entorn. Un dels principis en la realització d’aquesta sèrie fou el d'aconseguir el màxim d’elements, tan objectuals com formals, cromàtics o plàstics en general i que, alhora, mantinguessin l’equilibri de l’obra.

 

 

Esther / Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 70 cm / 1981

Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 70 cm / 1983

 

 

 

El contingut objectual, formal i plàstic d'aquestes obres no va estar mai concebut a priori. Són obres que no van estar realitzades a partir d'un projecte previ, tot al contrari, van anar prenen cos, dia rera dia, d'acord amb les vivències i relacions que s'em presentaven alhora que s'anaven creant.

D'altra banda cal dir que jo no reflexionava sobre la meva pròpia vida en el moment de crear aquestes obres. El meu impuls creatiu m'obligava a composar, equilibrar i combinar aquelles imatges que en aquell moment es presentaven davant de la meva vista o bé jo pugués reeflexionar sobre elles. Això fa que l'obra esdevingués el reflex autobiogràfic de les vivències puntuals del moment.

 

Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 65 cm / 1981

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 52 cm x 70 cm / 1982

Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 70 cm / 1982

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 36 cm x 31 cm / 1982

Acrílic sobre tela / 162 cm x 130 cm / 1982

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper

74 cm x 52 cm / 1982

Acrílic i oli sobre tela

146 cm x 114 cm / 1983

Tècnica mixta sobre paper

70 cm x 50 cm / 1983

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 70 cm x 50 cm / 1982

El 1929 René Magritte, pintor surrealista, va crear un quadre, famós per la transcendència de la seva imatge. En el quadre representa la forma (imatge) d'una pipe i just a sota escriu en francès: Ceci n'est pas une pipe.

 

Moltes vegades confonem la imatge amb el mateix objecte. El mateix Magritte va dir: Però és que es pot omplir, la meva pipa? No, oi?, només és una representació. Per tant, si hagués escrit a baix del quadre: “Això és una pipa”, hauria mentit!

El 1982, quan jo em trobava creant la sèrie d'obres que vaig titular Autobiografia en imatges, vaig conjugar la forma d'una pipa amb la pregunta si això era una pipa. Ce n'est pas une pipe ? i irònicament vaig jugar amb la idea de si no és una pipa pot ser que sigui un canari i vaig posar la pipa dins la gàbia.

Saber veure un quadre cal considerar que l'obra no és la possible representació d'una imatge amb la forma d'un objecte. Hi ha qui, falsament, admira el quadre pel que representa sense considerar els valors plàstics de l'obra. Si un quadre representa un paisatge, el paisatge no és el quadre, el paisatge no és més que l'lement objectual que ha servit a l'artista per a crear la seva obra. Molts espectadors no conceben la pura abstracció en un quadre, ja que cerquen imatges d'objectes que els transportin a una realitat exterior a l'obra.

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes obres permetent deixar lliure la imaginació de l'espectador i, sense cercar les idees que originàriament van permetre crear l'obra, fer interpretacions pròpies, generant i desenvolupant les seves pròpies. Un cop l'obra creada i passat el temps jo mateix soc un simple espectador i com tu genero el meu món a posteriori. Això fa que l'obra, a més de la seva plasticitat, permeti crear nous mons per mitjà d'idees en l'espectador.

Amic espectador / espectadora no intentis esbrinar les idees que em permeteren crear aquesta pintura, intenta conjugar les idees que se't produeixin amb el gaudi dels valors plàstics de l'obra. Jo, personalment no vaig limitar únicament a un d'aquests aspectes a l'hora de crear el quadre. És evident que en cap moment vaig limitar el procès a les idees, ben al contrari, els elements artístics anomenem-los plàstics van ser la base que donen valors a l'obra.

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 72 cm x 50 cm / 1982

 

 

 

 

 

 

 

L’acte creatiu titllat de voluptuosidad esdevingué la joie de vivre. Les imatges apareixien per accions sensitives i es transformaven per la màgia de les formes i dels colors.

Aquesta sèrie d’obres titulada Autobiografia en imatges fou creada sense reflexions apriorístiques. Quan jo començava l’obra no tenia consciència del resultat final doncs els objectes esdevenien formes plàstiques segons el mateix procés creatiu. Tot allò que apareixia, ja sigui perceptivament o bé mitjançant el record, esdevenia element plàstic, d’aquí el nom d’autobiografia.

Independentment del contingut estètic i conceptual, la gran majoria d'aquestes obres estan realitzades a base d'aquarel·les, acrílics, gouaches, tintes, llàpissos, retoladors, o bé qualsevol altre estri que permetés configurar l'element pictòric que jo pretenia, d'aquí el nom de técniques mixtes.

 

 

 

 

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 70 cm x 50 cm / 1983

 

 

 

T'ècnica mixta sobre paper / 38 cm x 57 cm / 1983

Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 70 cm / 1983

 

 

 

Acrílic sobre tela / 114 cm x 146 cm / 1983

Si acceptem apriorísticament que tot raonament intel·lectiu és voluble i que qualsevol definició és pura i simplement relativa, podrem disposar d'una certa capacitat de llibertat per a moure'ns entorn de la dialèctica de l'art.

Aleshores, des d'una perspectiva individual i introduint-me en el camp dels llenguatges plàstics, em puc permetre de considerar que jo com artista tinc el dret i la llibertat de formular i d'utilitzar un cos formal, una gramàtica plàstica que respongui a la meva necessitat individual, malgrat que aquesta formulació no sigui mai compresa i acceptada per tothom.

No existeix l'art com a concepte absolut. L'art és un simple llenguatge que, per mitjà d'una tècnica concreta i un cert grau de sensibilitat, genera en mi una gramàtica visual que em permet de manifestar-me davant de mi mateix, o bé davant de vosaltres. Sota aquestes premisses el llenguatge plàstic que jo vaig emprar en aquesta sèrie està en funció directa del moment personal en què s'acomplí i que em va permetre de proclamar-me com a individu.

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 70 cm x 50 cm / 1982

Tècnica mixta sobre paper / 70 cm x 50 cm / 1984

 

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 50 cm x 65 cm / 1984

Cache-moi dans la plus belle poubelle / 70 cm x 50 cm / 1985

 

 

 

 

 

Una de les meves màximes és: a l'hora de crear el temps no compte. Em vaig passar més de 120 hores per a realitzar aquest treball. Aquest obra data del 1983 i fou realitzada simplement amb llapis plom. Aquest dibuix, conjuntament amb les altres obres de la sèrie, determinen una autobiografia formal de relacions entre objectes, simbologies i altres que, conscient o bé inconscientment, giraven al meu entorn.

Al llarg del temps en què vaig estar creant aquesta obra, quantes i quantes vegades vaig estar reflexionant en la màxima de William Shakespeare: To be, or not to be.

To be, or not to be, is the opening phrase of the soliloquy by Prince Hamlet in the so-called "nunnery scene" of William Shakespeare's play Hamlet,

In the speech, Hamlet contemplates death and suicide, bemoaning the pain and unfairness of life but acknowledging that the alternative might be worse.

 

Llapis sobre paper / 60 cm x 45 cm / 1983

 

 

OBRES DELS ANYS 1998 - 1999

Jordi Rodríguez-Amat

Tot i que bàsicament fou entre el 1981 i el 1984 que vaig realitzar aquesta sèrie pictòrica,

en altres moments aparegueren novament obres amb característiques semblants

Acrílics i tècniques mixtes sobre paper i olis sobre taulers de fusta.

1998

A finals de 1997, intuint l'esgotament de totes les possibilitats, tant en l'àmbit plàstic com en l'àmbit de contingut estètic, de l'obra que havia estat realitzant en els últims anys, i que podeu veure a la meva web, tot i que aquest és un fet sempre relatiu, doncs, les possibilitats depenen del mateix esperit sota el qual l'artista es planteja el seu treball, vaig realitzar una sèrie de treballs sota el mateix esperit autobiogràfic que havia estat fent anys abans.

 

Molts dels continguts plàstics de l'obra venen determinats pels canvis cromàtics constants amb modulacions variables al voltant d'un mateix color i pels espais perspectius superposats, alhora irreals i contradictoris, sempre però, amb la interacció constant i repetitiva de tots els elements que intervenen en el quadre.

Existeixen uns elements que reiterativament es presenten en moltes de les obres. Són una mena de leitmotiv que ajuden, a nivell purament formal, a estructurar l'estat i la relació del procés sensitiu.

Moltes vegades, les imatges perdent totes llurs significacions reals i es manifesten lliures de la submissió de l'objecte representat. Malgrat tot, no es tracta d'un simple joc de formes i colors expressat mitjançant un certa composició lliure i gratuïta, és més aviat la integració total de tot allò que pot conformar la pintura amb significats absoluts.

1998 - 1999, 1998

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm / 1998

 

 

 

Tècnica mita sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1998

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

L'obra pretén traduir plàsticament les relacions i les vivències de la pròpia existència. A nivell purament formal les imatges lluiten per desempallegar-se unes de les altres.

Aquesta obra es troba a mig camí entre un procés racional a base de formes controlades per la ment i un cert estat de desig creatiu que introdueix inconscientment certs estats d'ànim de l'artist.

L'espectador té el dret de, independentment de gaudir de l'obra amb tots els valors plàstics formals i objectuals, reflexionar sobre el contingut sensitiu que li pot generar l'obra.

 

1998 - 1999, 1998

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm /1998

Tècnica mixta sobre paper / 67 cm x 76 cm

 

 

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm

 

 

1998

Tremp i tinta xinesa sobre paper / 38 cm x 28 cm

Acrílic sobre paper / 57 cm x 38 cm

 

 

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm

Acrílic sobre paper / 38 cm x 28 cm

 

 

Homenatge als íbers / Acrílic sobre paper / 56 cm x 76 cm

Acrílic sobre paper / 56 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 56 cm x 38 cm

Acrílic sobre paper / 28 cm x 38 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 28 cm x 38 cm

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Tècnica mixta sobre paper / 76 cm x 57 cm

1999

Durant el 1999, la meva obra artística continua, a més d'altres línies, amb la sèrie anomenada Autobiografia en imatges. Torno a demanar a l'espectador de no mantenirse passiu davant d'aquestes obres, ja que si vol penetrar en els valors, tant objectuals com plàstics, que jo vaig voler imprimir a les obres cal que observi i reflexioni sobre aquests valors.

 

1998 - 1999, 1999

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1999

1998 - 1999, 1999

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1999

 

 

Acrílic sobre paper / 76 cm x 56 cm

Acrílic sobre paper / 76 cm x 56 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 70 cm x 50 cm

Acrílic sobre paper / 76 cm x 57 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 70 cm x 50 cm

Acrílic sobre paper / 76 cm x 57 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

Acrílic sobre paper / 56 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

Acrílic sobre paper / 57 cm x 76 cm

 

 

Acrílic sobre paper / 76 cm x 57 cm

Acrílic sobre paper / 76 cm x 57 cm

 

Si esteu interessats en una obra de Jordi Rodríguez-Amat contacteu amb ell..

Mòbil : 697 76 18 74.

casa-taller@rodriguez-amat.cat

 
A Casa-Taller Jordi Fundació Rodríguez-Amat
 
 
Biografia de Jordi Rodríguez-Amat