Avel·lí

PERPIÑÁN

 

Pintor i escultor

 

Avelino Perpiñán Yuste neix a Barcelona, aviat es decanta per les arts plàstiques i el disseny. Cursa els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on obté el Títol de Professor de Dibuix, després el de Llicenciat en Belles Arts i més tard el de Doctor en Belles Arts, mitjançant el programa de Representació i Interpretació a la Cultura Visual .


Gea, Pangea, Magna Mater, Pacha Mama, la Gran Mare, la Gran Deessa Mare, Gaià... són el referent conceptual i emotiu que ha generat creacions pictòriques sobre tela i paper, d'aquesta idea conceptual emana suggeriments, actituds, comportaments i instints primigenis i sensuals, prevalent l'emoció a la possible mistificació religiosa.
El concepte anterior ha generat creacions artístiques, on, les formes, la llum, el color i les textures com a mitjans factuals, ha provocat que, a través d'imatges metafòriques ens situï davant evocadors paisatges emotius, amb íntimes proposicions embriagades en subtils sensacions...


En les composicions es constata la dualitat "Terra-Paisatge-Gran Deessa Mare" enfrontada a "Formes incisives" al•legòriques de factors socials o ètics que condicionen, alteren, fecunden, etc., la vida.

 

 

Gaia- G / Oli sobre tela / 60 cm x 81 cm / 2007

 

 

Gaia-K / Oli sobre tela/ 114 cm x 145 cm / 2007

 

 

Gaia-V / Oli sobre tela / 60 cm x 60 cm / 2008

 

Gaia-Y / Oli sobre tela / 89 cm x 116 cm / 2008

 

 

Gea-0 / Obra digital / 32 cm x 48 cm / 2003

 

 

Gea-9 / Obra digital / 32 cm x 48 cm / 2003

 

Gea-9 / Obra digital / 32 cm x 48 cm / 2003

Princesa / Escaiola / 120 cm x 40 cm x 35 cm / 2008

     

 

Comparteix la docència a diferents nivells (és catedràtic de dibuix de batxillerat, en un IES -Institut Ensenyament de Secundària- a Barcelona, ha estat professor de "Educació artística" i de "Didàctica de l'educació visual i plàstica", en diverses etapes a la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells, de "Grafisme electrònic", de "Informàtica gràfica", de "Lectura de la imatge", etc., al CIEJ de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.


Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de la representació infogràfica en les arts visuals" manifesta una activitat investigadora que es constata en les següents línies d'investigació: "Les noves tecnologies com a eina de creació artística". "La informàtica com a eina vehicular en l'educació artística ". "La percepció i la representació infogràfica".


Travessa una primera etapa creativa expressant mitjançant el gravat, la pintura i la realització de murals vitrificats. A partir de la meitat dels anys vuitanta comença a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i de creació, realitzant diverses sèries de pintura mitjançant l'ordinador i vídeos manipulats artísticament, a més de vídeo-instal.lacions.


Després d'una dècada silenciada i intimista cessa en la tasca pedagògica i reprèn de manera intensiva el procés creador mitjançant els procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Abandona la ciutat de Barcelona i instal seu taller de creació a La Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.
L'activitat professional com a professor d'Art i d'Expressions Artístiques li ha permès mantenir-se independent enfront del mercat artístic.

 

  Web personal del pintor i escultor Avel·lí Perpiñan

www.perpinan.com

 

 

 

Galeria Virtual de Creadors de la Fundació Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat