CAPS I BUSTOS ESCULTÒRICS FETS PER RODRÍGUEZ-AMAT

 

Aquesta sèrie d’escultures, totes elles retrats de persones vinculades a mi, ha estat realitzada al llarg de molts i molts anys.

Personalment considero la meva obra plàstica lliure de tot esperit de submissió i, conseqüentment, l’acció creativa es genera prenyada d’absoluta llibertat. Ara bé, a vegades, vull sotmetre’m a una acció de rigor sense deixar-me emportar per aquella llibertat que caracteritza la meva obra, i emprenc la realització de retrats amb tota mena de tècniques on, no només em sotmeto a les formes i a les faccions del personatge, sinó que, a més, vull captar la psicologia del retratat. En aquesta sèrie es poden veure aquells retrats fets amb tècnica escultòrica. En aquesta mateixa web podeu trobar retrats fets amb moltes i ben diferents tècniques artístiques.

Aquesta sèrie de caps i bustos escultòrics, ha estat creada segons el mètode tradicional. És a dir, en primer lloc s’ha treballat a base de fang abans de passar el bust a guix. Aquest treball és sempre molt laboriós. Exigeix analitzar constantment la forma de totes i cadascuna de les parts del cap. Perfil, distàncies, volums, expressió facial, etc. etc. Alhora, amb els palets es va donant el volum de totes aquestes parts: cara, orelles, ulls, cabell, etc. etc. Aquest treball exigeix moltes i moltes hores de concentració ja que petites diferències respecte el model comportaria la no semblança del retratat. Posteriorment a aquest procés, cal fer el motllo amb escaiola i tot seguit procedir a emplenar-lo per a, un cop eixut, polir-lo per a deixar-lo a punt per a passar a bronze.

A dalt d'aquesta pàgina trobareu un enllaç per veure com es fa un bust.

Manifesto sempre que el retrat, fet amb qualsevol tècnica plàstica és sempre un procés de dibuix. Es pot dibuixar amb el llapis, amb el carbó, amb el pinzell i, evidentment, amb el fang. Sempre he manifestat que tota mena d’obra plàstica, sigui de caràcter lliure respecte a qualsevol model o no, exigeix dibuix. El dibuix és la base que serveix per a estructurar la forma de l’obra.

English

 

Español

 

Français

 

Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMÈLIA

Bronze / 43 cm x 36 cm x 41 cm / 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MARE

Bronze / 41 cm x 33 cm x 30 cm / 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTHER

Bronze / 35 cm x 30 cm x 25 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARE

Bronze / 50 cm x 40 cm x 33 cm / 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EULÀLIA

Guix d'escaiola / 58 cm x 27 cm x 28 cm / 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDI

Bronze / 30 cm x 26 cm x 20 cm / 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTO

Guix d'escaiola / 58 cm x 31 cm x 23 cm / 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIU

Bronze / 40 cm x 37 cm x 25 cm / 2012

 

 

 
A Centre d'Art Contemporani Rodríguez-Amat
 
www.rodriguez-amat.cat
 
 

Es pot visitar, entre principis d'abril i finals d'octubre, sense cap mena de compromís, el Centre d'Art Contemporani Rodríguez-Amat

i jo, personalment, dono tota mena d'explicacions. Cal Concertar hora: Mòbil 697 76 18 74.

Webmaster: Jordi Rodriguez-Amat