CONFESSIONS

 

 

Tots aquests textos han estat inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En aquest moment, Rodríguez-Amat continua redactant les seves memòries. CONFESSIONS son els primers escrits sobre la seva vida personal.

Per raons de respecte i consideració envers altres persones, els capítols 15 i 17 no apareixen en aquestes confessions.