OBRES DELS ANYS 1998 - 1999

Acrílics i tècniques mixtes sobre paper i olis sobre taulers de fusta.

JORDI RODRÍGUEZ-AMAT

 

A finals de 1997 Rodríguez-Amat intueix l'esgotament de totes les possibilitats, tant a nivell plàstic com a nivell de contingut estètic, de l'obra que havia estat realitzant en els últims quatre anys. Aquest és un fet sempre relatiu, doncs, les possibilitats depenen del mateix esperit sota el qual l'artista es planteja el seu treball. De fet, fou el propi artista qui considerà i decidí lliurament de no continuar la sèrie anterior. Després d'una petita sèrie d'exercicis, realitzats sota un cert esperit de recerca i una volguda actitud lúdica i més d'un mes sense iniciar cap nou treball seriós, a mitjans de febrer del 1998, conscient del buit en el que estava immers, enceta, amb premeditació i sabedor de la temporalitat que infondria als nous treballs, un procés plàstic sotmès, aquests cop, al rigor de la intuïció i al de la raó, alhora.

A priori, el propi instint delimità aquesta temporalitat a no més de dos o tres anys. Malgrat de no ser forçosament patrimoni de l'art, les reflexions cerebrals permeten moltes vegades d'establir certes relacions entre l'obra i la pròpia existència de l'individu. En aquest sentit, els treballs realitzats al llarg del 1998 i del 1999 estan sotmesos a una certa dialèctica: d'una banda, el propi llenguatge de la plàstica amb tots els seus mecanismes i continguts estètics, d'altra banda, les vivències personals.

 

Molts dels continguts plàstics de l'obra venen determinats pels canvis cromàtics constants amb modulacions variables al voltant d'un mateix color i pels espais perspectius superposats, alhora irreals i contradictoris, sempre però, amb la interacció constant i repetitiva de tots els elements que intervenen en el quadre.

Existeixen uns elements que reiterativament es presenten en moltes de les obres. Són una mena de leitmotiv que ajuden, a nivell purament formal, a estructurar l'estat i la relació del procés sensitiu.

1998 - 1999, 1998

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm / 1998

Moltes vegades, les imatges perdent totes llurs significacions reals i es manifesten lliures de la submissió de l'objecte representat. Malgrat tot, no es tracta d'un simple joc de formes i colors expressat mitjançant un certa composició lliure i gratuïta, és més aviat la integració total de tot allò que pot conformar la pintura amb significats absoluts.

 

1998 - 1999

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1998

L'obra pretén traduir plàsticament les relacions i les vivències de la pròpia existència. A nivell purament formal les imatges lluiten per desempallegar-se unes de les altres.

 

Aquesta obra es troba a mig camí entre un procés racional a base de formes controlades per la ment i un cert estat de desig creatiu que introdueix inconscientment certs estats d'ànim de l'artista.

 

 

1998 - 1999, 1998

1998 - 1999, 1998

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm /1998

Oli sobre tauler de fusta / 122 cm x 81 cm /1998

 

1998 - 1999, 1999

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1999

 

1998 - 1999, 1999

Tècnica mixta sobre paper / 57 cm x 76 cm / 1999

 

Si esteu interessats en adquirir una obra de Rodríguez-Amat, contacteu amb ell.

Mòbil: 697 76 18 74.

casa-taller@rodriguez-amat.cat

 

A Centre d'Art Contemporani, Fundació Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat