JOAN COMALAT 

A l'àmbit de la 9a. Primavera Fotogràfica, patrocinada per la Delegació d'Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez Amat es complau en presentar la primera exposició retrospectiva de Joan Comalat.

La profunditat del seu coneixement tècnic i la llibertat del seu discurs gràfic, permeten a Comalat de moure's a l'entorn d'una fotografia variada i rica, tant des d'aspectes purament formals com tècnics o bé simplement conceptuals. Tot i la seva joventut, Comalat és un fotògraf de marcada personalitat, un creador que, vinculat físicament a les contrades gironines, sap infondre a la seva obra el més pur alè universal.

La manipulació de l'eina -cambra i laboratori-, el sentir de l'ull, la conjunció dels elements mentals i plàstics -idees i imatges-, així com l'acció directa del pensament sobre l'acte creatiu, esdevenen els mitjans que permeten a Comalat d'accedir al món de la creació pura. Joan Comalat és avui un fotògraf hàbil, un home d'avantguarda, un artista farcit d'idees plàstiques que esclaten en una fotografia impregnada per una personalitat plena de fantasia i d'imaginació.

La recerca ha estat i és el principi bàsic sobre el qual Comalat fonamenta tot el seu procés creatiu. La llum, la forma, el color, el moviment, així com qualsevol altre element plàstic, li permeten, juntament amb la manipulació dels materials sensibles, d'accedir als diferents nivells d'investigació que, finalment, generen l'obra acabada.

Com molts altres artistes, Joan Comalat treballa en sèries de fotografies. Quaismetries, Estampes, Faces, Carnatges, Transkitecturs són, entre molts altres, alguns dels títols de les seves sèries. Cadascuna d'aquestes sèries està formada per conjunts de fotografies amb una absoluta unitat temàtica, formal i conceptual. Moltes són les temàtiques que al llarg de vint-i-cinc anys d'ofici i de treball acoten el camí que Comalat ha anat singlant amb la seva càmera. Les seves fotografies assoleixen en certes sèries -Trames trencades- una abstracció quasibé absoluta, en d'altres, com en Transkitectures, la imatge esdevé narració i discurs en la conjunció d'elements arquitectònics. A vegades, la difuminació de la imatge remarca certs aspectes d'un personatge, com a Estampes. La nuesa de la plasticitat es manifesta obertament en les sèries , Faces, Body light i Greetings. El seu esperit de recerca, característic de la seva personalitat, es manifesta en aquestes i altres sèries, ple de vitalitat i d'imaginació. Una personalitat que s'obre a un ampli ventall de tècniques i recursos fotogràfics els quals li han permés de desenvolupar, al llarg de la seva trajectòria professional, una manifesta i desbordant capacitat creativa.

Entre el 25 d'abril i el 31 de maig, la galeria del Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez Amat permet gaudir, aquesta primavera del 98, d'una antològica que mostra el treball que Joan Comalat ha realitzat en els 25 anys de la seva carrera professional.

Aquest escrit fou publicat en el catàleg de l'exposició que, dins del marc de la Primavera Fotogràfica de Catalunya del 1998, Joan Comalat realitzà a la Galeria del Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez-Amat

Jordi Rodríguez-Amat