DIBUIXOS      2001 - 2009

 

 

El dibuix no determina únicament l'estructura de la forma, sinó que n'és la prňpia essčncia. Pintar significa dibuixar. La composició és, així mateix. dibuix. Sota aquestes premisses Rodríguez-Amat sap que per a comprendre la forma i l'estructura d'una obra d'art és imprescindible d'establir un ordre, el qual estŕ íntimament lligat al propi dibuix. Aquestes pŕgines mostren dibuixos de l'artista fets entre els anys 2001 i 2009.