MARRAN

 

Aquesta sèrie va ser creada entre el 3 de febrer i el 6 de juliol del 2014.

El títol donat a la sèrie és purament circumstancial i ha estat un joc lúdic basat en l'escurçament de la paraula marranades.

La temàtica és absolutament lliure i no es regeix per cap tipus de representació sotmesa a una percepció del món. Tot i això hi ha concreció en moltes de les formes que no arriben a definir cossos, malgrat poder, aquest, esser intuïts.

Tècnicament, aquestes obres estan fetes sobre cartolina amb diferents materials, per la qual cosa s’han de considerar de tècnica mixta. D’entre els materials emprats cal citar carbonets, pigments, làtex, aquarel•les, vernissos, goma laca, àcid úric, fixador amb pega grega, etc. etc.

Una de les característiques que el propi artista considera que qualifiquen aquestes obres és l’absoluta llibertat, tant en el moment d’iniciar l’obra com en el procés de creació, sense haver d’estar sotmès a cap idea visual concreta.

El negre, com en moltes de les obres de les últimes sèries del pintor, és l’element acromàtic que determina els valors dels elements cromàtics, a més de ser l’element definidor de les formes.

 

Tots els treballs, amb un format semblant, varien al voltant de 45 cm x 30 cm.

 

Marran Marran Marran
 

 

 

Marran Marran Marran
 

 

 

Marran Marran Marran
 

 

 

Marran Marran Marran