Jordi SAMSÓ

Acció pictòrica realitzada el dia 26 d'agost del 2006 en el taller de la

Casa-Taller, Centre d'Art Rodríguez-Amat pel pintor català Jordi Samsó.

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art

 

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art

 

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art

 

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art

Per a veure les obres de Jordi Samsó a la col·lecció de la Casa-Taller Rodríguez-Amat

seguiu aquest enllaç: www.1csamso-jo.htm

 

 

A Centre d'Art Contemporani Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat