PATRONAT

El patronat de la Fundació Rodríguez-Amat estava compost per 9 persones en el moment de fer aquesta sèrie de treballs. Rodríguez-Amat agraïa llur col•laboració i, conseqüentment, any rere any, els feia present d’un treball de la seva pròpia creació.

Pensant doncs en els membres del patronat, Rodríguez-Amat va voler crear un conjunt de 9 treballs, tots ells amb unes mateixes característiques tècniques i conceptuals.

El propi artista va titular aquesta sèrie amb el nom de “Patronat”

Aquests treballs, tots ells sobre paper i amb un mateix format i mides (56 cm x 76 cm), foren creats a base de carbonet i llapis gras. El procés de treball va ser el següent: amb carbonet i accions de la mà en què el carbonet s’aplicava ara de punta ara lateralment es creaven les imatges, formades bàsicament per dos elements compostos i amb un esperit dualista. El procés continuà fixant el carbonet i, tot seguit, treballant totes les línies amb llapis gras negre. A partir d’aquí es van fer reserves de les formes amb paper i, al cim dels espais que determinaven el fons, s’esquitxava amb carbonet en pols. Finalment es fixava tot el conjunt amb fixador fet amb pega grega amb la intencionalitat d’atorgar un cert cromatisme que trenqués amb la blancor del paper.

Rodríguez-Amat va voler crear un conjunt d’obres en les quals les formes prenguessin actituds dialogants, deixant que sigui el propi espectador el que en concreti les característiques.

El primer d’aquests treballs fou creat el 2 de desembre del 2014 i l’últim, un mes més tard, el 2 de gener del 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Centre d'Art Contemporani, Fundació Rodríguez-Amat

Si voleu veure altres obres de la creació artística de Jordi Rodríguez-Amat, premeu el següent enllaç:

www.rodriguez-amat.cat