A baix de tot trobareu un enllaç a un estudi sobre la perspectiva

PROJECTE DE MONUMENT

MEMÒRIA

Aquest projecte es va realitzar l’any 1979, a més d'altres proves, una acadèmia i una presentació oral, arrel d’unes oposicions a catedràtic de dibuix fetes a Madrid amb opositors de tot l’estat espanyol. L'acadèmia la podeu veure al cap d'avall d'aquesta plana. No recordo exàctament el nombre d'opositors, però voltava el centenar. Sense caure'm la cara de vergonya he de manifestar que vaig obtenir el nùmero 1 de tota l'oposició.

La memòria va ser redactada en castellà. Aquesta és doncs una traducció al català de la memòria.

El present projecte té com a finalitat la construcció d’un monument per a honrar la memòria d’un inventor. S’ha suposat un personatge de finals del segle XIX, per la qual cosa la forma del monument s’ha adaptat a un estil determinat. El conjunt, font-monument, es caracteritza per un estil propi de l’època del personatge.

El monument s’ha situat en el centre d’una gran plaça circular de 28 m. de radi. El radi total de la font és de 12m. coincidint amb el de l’avinguda principal.

El fet de ser Arquitecte Tècnic (estudis acabats el 1972), a més dels de Belles Arts, em va permetre les característiques tècniques constructives.

 

CARACTERÍSTIQUES VISUALS DEL MONUMENT

L’altura total és de 12 m. S’ha calculat com l’altura òptima per a que un espectador situat a la voravia circular de la plaça pugui contemplar totalment el monument amb el seu punt de vista. Per a fer aquest càlcul, hem pres un angle visual de 30º i considerant el radi de la plaça, l’altura obtinguda ha sigut la dels 12 m.

tg 30º = h/20 m.

h= tg 30º x 20 m.

h = 1 / arrel quadrada de 3 x 20 m.

Altura aproximada 12 m.

Per a que l’estàtua no fos petita, s’ha projectat d’una mida de 2’2 m. D’aquesta manera obtenim un angle visual de 7º, angle que permet observar amb total perfecció l’estàtua del personatge.

Els estudis d'arquitectura tècnica que en el moment d'aquestes oposicions jo ja havia acabat, em van ajudar, evidentment, a la realització d'aquest projecte.

 

 

CARACTERÍSTIQUEE TÈCNIQUES

L’estàtua es farà en marbre gris molt clar (Blanc Macael). S’escollirà un bloc de molta qualitat amb absoluta uniformitat cromàtica. El pedestal es projecte en pedra artificial d’una sola peça realitzat in situ. Pel fet de tenir formes guerxes es farà un encofrat de fusta i s’omplirà amb formigó fet amb grifi. S’hi afegiran additius colorants a fi d’obtenir un color siena clar amb la finalitat que destaqui el marbre de l’estàtua. (Es realitzaran proves cromàtiques per a obtenir el color desitjat).

Pel simple fet que nomes hi hauran esforços de compressió i pel fet que el formigó treballa perfectament amb aquests tipus d’esforços serà suficient un formigó de 350 o 400 kg/cm quadrat. Per la mateixa raó i pel fet de no existir esforços a tracció l’armadura del pedestal serà únicament de muntatge.

Els elements decoratius situats al peu del pedestal i els de la part superior s’han dissenyat per ser fosos en bronze amb matisacions verdes amb tonalitats violetes.

 

 

Projecte de monument, 1980

 

 

Projecte de monument, 1980

 

ESTUDIS PREVIS A LA REALTZACIÓ DEL PROJECTE

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta acadèmia fou un altre dels exercicis fets l’any 1979, arran de les oposicions a catedràtic de dibuix fetes a Madrid amb opositors de tot l’estat espanyol.
 

 

 

 
El tercer exercici d'aquestes oposicions va ser una exposició oral sobre el tema: secció plana d'un cilindre en el sistema cònic. Sense cap mena d'humilitat he de dir que entre uns 120 opositors vaig obtenir el número 1.
 

 

A Casa-Taller, Rodríguez-AmatReflexions sobre la representació de l'espai a la pintura

 

A Casa-Taller, Rodríguez-AmatA Centre d'Art Contemporani, Fundació Rodríguez-Amat