VIDEO FESTIVAL

Moltes Són les activitats artístiques i creatives a la Casa-Taller Jordi Rodríguez-Amat. Aquí es mostren una sèrie d’imatges d’un festival de vídeo realitzat el 2006 per artistes internacionals residents a la Casa-Taller.

En aquest Video Festival intervengueren Phill Niblock (USA), Antonio della Marina (Itàlia), Alessandra Zucchi (Itàlia), Katherina Liberowskaya (Canadá), Peter Saphiro (USA) i Alex Saphiro (USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pàgina inici A Casa-Taller Jordi Rodríguez-Amat

Rodríguez Amat