VIDEO FESTIVAL

Moltes Són les activitats artístiques i creatives a la Casa-Taller, Rodríguez-Amat. Aquí es mostren una sèrie d’imatges d’un festival de vídeo realitzat 2l 2006 per artistes internacionals residents a la Casa-Taller de la fundació.

En aquest Video Festival intervengueren Phill Niblock (USA), Antonio della Marina (Itàlia), Alessandra Zucchi (Itàlia), Katherina Liberowskaya (Canadá), Peter Saphiro (USA) i Alex Saphiro (USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pàgina inici A Centre d'Art Contemporani, Casa-Taller Rodríguez-Amat

Rodríguez Amat