AUTORETRATS YIN YANG / ANYS 2009 - 2010

   
 
El mes de setembre del 2009, un cop esgotades les possibilitats que m'oferia la sèrie d’obres que jo mateix vaig intitular "El Mar", i considerant que tenia el projecte d’allunyar-me del taller tres o quatre mesos, vaig començar casualment un autoretrat amb la finalitat, si més no, de fer un treball de pocs dies que m’ocupés un temps relativament curt. El fet és que al primer autoretrat en seguiren d’altres i, així, sense tenir-ne consciència a priori, vaig encetar una sèrie d’autoretrats, ignorant quin en seria el contingut, el nombre o les característiques. Això és generalment el que passa quan l’artista no programa ni els resultats ni els trets de l’obra apriorísticament.

English

Español

Français

Deutsch

 

L’inici del primer autoretrat fou casual. Tot remenant teles i carpetes en el taller, va caure a les meves mans una tela amb un autoretrat que feia molts anys que jo havia començat i que, per raons desconegudes, no vaig acabar mai. El fet que la tela estigués grapada en els laterals del bastidor demostra que realment feia molts i molts anys, ja que des de feia molt de temps jo grapava les teles sempre per la part de darrere dels bastidors. D’aquesta manera els petits laterals de la tela formen part de l’obra. Un mirall d'1,7 metres em va permetre de col·locar-m’hi davant i, novament, sobre aquella tela, vaig començar un altre autoretrat, les característiques del qual no tenen res a veure amb el que hi havia abans.

 

El fort contrast cromàtic entre la part dreta i esquerra del rostre, llum i ombra, va ser el que incità a una dona xinesa, a expressar-se : retrat en Yin Yang. En aquests quadres la llum ve determinada per colors càlids i l’ombra per colors freds. Pel simple fet que la idea del Yin i el Yang no es manifestà d’una manera conscient en l'inici i en el posterior procés de creació d’aquest autoretrat, la força del contrast, tant cromàtic com lumínic, es limitava a aspectes purament i simplement plàstics.

 

Originàriament, mai havia pensat jo en aquesta dualitat, dues forces, fenòmens o principis de vida els quals, i això ja des de fa moltes centúries, formen part de la vida xinesa: astrologia, filosofia, art, formes del pensament, etc., etc. En aquests autoretrats, la meva idea era conjugar una simple dualitat cromàtica ben contrastada. Una dualitat basada en dos colors un de càlid un de fred.

 

Dos petits autoretrats a manera d’estudis van seguir, i encara un altre en el qual en un intent d’assolir una forta contradicció cromàtica, el color fred passà a ser llum o Yang i el roig, color càlid, esdevingué l’ombra o Yin.

 

Tot seguit, la idea del positiu i negatiu, femení i masculí, del bé i del mal es desvetllà a la meva ment de forma que, a poc a poc, aquesta dualitat, a manera de Leitmotiv, fou la que encaminà la resta d’autoretrats que conformen aquesta petita suite, la qual, el 15 de maig del 2010 va estar totalment acabada. És així que el Yin i el Yang van prendre més i més cos i la sèrie va continuar reforçant encara més els contrastos. El Yang, com a llum, forma activa, cel i dragó, esdevingué absolutament blanc i el Yin, en tres quadres de la sèrie, es transformà en roig. Posteriorment, en altres dos quadres, el Yin esdevingué verd en un i blau en l’altre.

 

A partir del mes d’octubre d’aquell any 2009 vaig iniciar per un període d’uns tres mesos en total dues estades, una a Beijing i l’altra a Berlín, les quals m'allunyaren del taller. El temor què, un cop de retorn, la sèrie no tingués continuïtat pel trencament que suposava l’allunyament ombrejà el meu esperit. Sortosament, no va ser així i l’empenta que seguí a la tornada fou exactament la mateixa que hi havia en el moment d’allunyar-me del taller.

 

La sèrie, acabada, està formada per 10 autoretrats, tres dels quals de gran format: 162 cm x 130 cm . Cal afegir que, tot i considerar el concepte dual del Yin i el Yang induït per l’expressió de la dona xinesa, la sèrie es construí sota aspectes purament plàstics i mai es va sotmetre conceptualment a altres valors.

La idea del Yin i del Yang ve de la filosofia xinesa, malgrat que la trobem a la filosofia oriental en general. Un principi que explica la dualitat de tot el que existeix a l'univers El Yin, foscor i feminitat, el Yang, claror, masculinitat, fases del Tao que signifiquen principi en totes les religions i filosofies, llei universal.

Observeu el color clar, Yang, taronja, contrastant amb el verd, color fred, Yin. El taronja i el verd, colors complementaris. Aquets colors en la barreja visual donen el blanc. El blanc del cabell ajuda a fer fort el contrast del Yin i el Yang.

No he deixat el fons negre i per donar-li el mateix tractament del conjunt li he donat uns tons blaus a cops de pinzell.

No us quedeu passius observant aquest retrat. Analitzeu el quadre seguint les meves explicacions.

Autoretrats Yin Yang, 2010

2009 / Yin-Yang. Autoretrat

Oli sobre tela encolada sobre taula / 36 cm x 28 cm

.Autoretrats Yin Yang, 2010

 

2009 / Yin-Yang, Autoretrat.

Oli sobre tela encolada sobre fusta / 36 cm x 28 cm

No cerqueu en aquest grup de retrats unes imatges realistes que podeu trobar en altres obres meves.

Intenteu de veure els valors artistics que jo he donat a aquestes obres i sigueu, en tant que espectadors, una part important de l'obra. Sense vosaltres l'obra no tindria cap sentit.

En aquest retrat el Yin s'ha aconseguit amb un color clar, el taronja. El blanc d'el Yang per la seva lluminositat atorga els valors que he assolit en el Yin.

Fins i tot el fons a l'esquerra, blau i per contrast ajuda que el taronja sigui vibrant. El blanc del cabell permet separar el fons roig de la part dreta.

El Yin i el Yang mostren la fase del Tao. La qual cosa implica que no existeix res a l'estat pur ni en absoluta quietud, tot es transforma irremediablement; la sola realitat existent, el canvi. Per exemple, qualsevol idea pot ser considerada com el seu contrari si se la mira des d'un altre punt de vista o, encara, tota idea pot convertir-se o engendrar el seu contrari. He treballat aquesta idea en aquest quadre, de forma que el taronja, color clar, conforma la part en ombra de la cara determinant el Yin.

El Yin i el Yang tenen les seves arrels en el taoisme una filosofia xinesa. El Yin ve associat amb les ombres, la feminitat. El Yang representa la llum, la brillantor, la masculinitat.

El Yin i el Yang conformen la realitat de dues forces oposades, que es complementen, forces essencials a l'univers.

He utilitzat novament dos colors complementaris, verd i taronja, per aconseguir la dualitat del Yin i el Yang.

Tant el fons com la roba, a fi de permetre la brillantor del verd i el taronja, han estat treballats amb gris i blau, colors neutres.

 

2009 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 81 cm x 65 cm

Autoretrats Yin Yang, 2010

Autoretrats Yin Yang, 2010.

Novament, he utilitzat dos colors complementaris, en aquest quadre, el color roig ha passat a ser l'ombra, el Yin, i el color fred, el verd, ha passat a ser el Yang.

Tot i que hauria pogut no ser d'aquesta manera, en la gran majoria de retrats el blanc s'ha mantingut constant en el cabell.

Normalment, el fons passa desapercebut, ja que no forma la part important de l'obra. Observeu que ha estat treballat amb una certa sensibilitat. Color blau neutre, tot i que amb una certa lluminositat.

 

 

2009 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 81 cm x 60 cm

 

 

Frases que sorgeixen del Yin i del Yang

Amb la foscor, el Yin, irrompen les estrelles, amb la llum, el Yang, mostra la via.

La llum i la foscor s'equilibren. La masculinitat amb la feminitat.

Entenem la igualtat per la desigualtat. La feminitat per la masculinitat.

Yang: masculinitat, foc, ment, empenta. Yin: Cor, amor, sensibilitat, equilibri.

 

2010 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 100 cm x 81 cm

Autoretrats Yin Yang, 2010

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 100 cm x 81 cm

Segons el Yin i el Yang cada persona, objecte o pensament forma una unitat composta per dues facetes o forces; cada cosa disposa d'un complement del qual existeix i que, alhora, es troba en el seu propi interior.

Aquestes dues forces mostren dinamisme, s'atreuen (sempre de natura oposada) i s'allunyen (de la mateixa natura) constantment. Tot implica que no existeix res a l'estat pur ni en absoluta quietud, tot es transforma constantment ; la sola realitat existent, el canvi.

Per exemple, qualsevol idea pot ser considerada com el seu contrari si se la mira des d'un altre punt de vista o, encara, tota idea es converteix en la contraria.

En aquest retrat com en l'anterior la dualitat torna a esdevenir per efecte del contrast entre el taronja i el blanc.

 

 

La dualitat en aquest retrat s'aconsegueix amb el blanc i el blau.

Observeu que, diferent dels altres retrats, s'han donat uns tocs de color roig a la cara amb la finalitat d'enriquir amb tocs de color el rostre.

Per diferenciar-se de la cara el cabell no s'ha treballat amb color blanc.

 

2010 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 100 cm x 81 cm

Autoretrats Yin Yang, 2010

Autoretrats Yin Yang, 2010

Deixo per a vosaltres en tant que espectadors per a fer totes les reflexions, tot mirant i analitzant aquest retrat.

Observeu en aquest retrat, com en els altres, el tractament que he donat als ulls.

Aquest, com els dos retrats que venen seguits, s'han treballat en grans dimensions, assolint els 162 cm d'alt.

Observant els retrats directament del natural, les dimensions generen unes sensacions determinades. L'espectador s'enfronta a una obra de dimensions que li exigeixen allunar-se a fi i efecte de tenir un control visual absolut del quadre.

 

2010 / Yin-Yang, Autoretrat

Oli sobre tela / 162 cm x 130 cm

Yin, impuls central, expansiu, font del silenci, de la calma, del fred i de la foscor. Yang, impuls constrenyent, que produeix el so, l'escalfor, la claror.

Aquests dos conceptes permeten que el Tot es manifesti per efecte del contrast: si tot l'univers fos blau, aquest color seria inconcebible, tal com el negre (manca absoluta de colors) concebible contrariament amb el blanc (conjunt de tots els colors), la foscor en contre de la claror, l'hivern contrari a l'estiu.

La forma tradicional utilitzada per expressar el Yin, representa el vessant nord, ennuvolat, d'una muntanya, la foscor. El Yang representa el vessant sud, assolellat, de la muntanya, la claror.

2010 / Yin-Yang, Autoretrat

Oli sobre tela / 162 cm x 130 cm

Autoretrats Yin Yang, 2010

Autoretrats Yin Yang, 2010

 

2010 / Yin-Yang, Autoretrat / Oli sobre tela / 162 cm x 130 cm

Aquest darrer dels deu retrats del grup que he anomenat "Yin-Yang retrats"

En aquest quadre com en l'anterior s'ha utilitzat el blanc i el blau. Fins i tot en el cabell s'han fet servir aquests dos colors amb certes matisacions a fi de diferenciar-lo de la resta de la cara.

Fora d'una petita tonalitat a l'esquerra d'aquest retrat, els fons d'aquests tres quadres s'han fet totalment negre.

Us he fet un munt d'explicacions sobre aquests deu retrats a fi que pugueu gaudir-ne profundament.

Abans de passar a veure la les fotografies fetes sobre els retrats, us demano que, com a espectadors, torneu a analitzar els quadres fent les vostres personals reflexions. Continuo dient que sense espectador no hi ha obra d'art. L'art assoleix el sentit en l'espectador.

Yin Yang Autoretrats, fotografies

A finals del mes de febrer del 2010, reflexionant sobre que regalaria, com cada any, als membres del Patronat el dia de la trobada, em va venir al cap la idea de fer unes fotografies a partir un quadre del grup anomenat Yin Yang. Vaig fer un conjunt de fotografies del quadre de gran format, anomenat autoretrat en blanc i roig, i vaig descobrir que la simple textura de color del quadre manifestava en detalls grans valors i vaig decidir, aleshores, de treballar sobre petits fragments del quadre a base de fotografies manipulades amb un ordinador.

Tal com es presenta en el quadre que determina les fotografies, el color pren forma en el gran format, tot i que en el petit fragment el mateix color perdia valors i esdevenia fat. Va ser doncs per aquest fet que em vaig obligar a fer canvis de color, ja que vaig considerar que les fotografies no havien de ser una simple forma a partir un fragment, ans al contrari havien de prendre valors propis i, com a art, havien de ser independents del quadre.

El conjunt de fotografies es va presentar en forma de carpeta, limitant el nombre de fotografies a set, nombre sagrat i amb un total de 10 carpetes.

 

Totes les fotografies tenen el mateix format

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

 

 

Autoretrats Yin Yang, 2010

2010 / Detall Yin-Yang Roig-Blanc de l'autoretrat / 16 cm x 22 cm

Visiteu la web de Rodríguez-Amat

 
A Centre d'Art Rodríguez-Amat
 
www.rodriguez-amat.cat
 
 

Es pot visitar, entre principis d'abril i finals d'octubre, sense cap mena de compromís, el Centre d'Art Contemporani Rodríguez-Amat

i jo, personalment, dono tota mena d'explicacions. Cal Concertar hora: Mòbil 697 76 18 74.

Webmaster: Jordi Rodriguez-Amat