1967 / La Vida / Oli sobre tauler de fusta / 220 cm x 342 cm

El 1967 Jordi Rodríguez-Amat s’instal•la al llarg de tres mesos novament a Barcelona. En un àtic que li servia d’habitatge i de taller alhora situat en el barri d’Horta decideix de fer un gran treball que resumís els seus coneixements. Es tracta d’un tríptic de 220 cm. x 342 cm. en el qual l’artista va representar La Vida.

En totes les cultures, els colors i les imatges tenen un simbolisme i Jordi Rodríguez-Amat va utilitzar els simbolismes que va creure adients per a representar el concepte de vida. El blanc, el negre i el roig són els colors de les figures aquí representades. En el centre de la composició hi trobem una figura femenina de color roig lluitant amb una forma que representa un fal•lus. El roig, tots ho sabem, a la nostra cultura occidental és passió, amor, sexe, origen de la vida. Per sota d’aquesta figura hi ha representada una diana reforçant el simbolisme de la pròpia figura.

A l’esquerra del quadre una figura masculina de color blanc. El blanc és la puresa, el naixement. A fi de trencar amb aquesta figura i el seu simbolisme trobem una forma negra que sense representar d’una manera realista, conforma la imatge d’un corb. Es tractava en certa manera de generar un dilema entre aquestes dues imatges.

A la dreta del quadre una figura masculina de color negre. A la nostra cultura el negra és la mort, la destrucció de la vida. I combinant-se amb aquesta figura, sense voler representar de manera realista, una forma d’olivera. L’olivera és un element de la cultura mediterrània.

Hi ha en aquesta obra, sobretot, la composició. Rodríguez-Amat va construir una composició clàssica amb les tres figures, centrant, evidentment la roja en el mateix centre del quadre.

Si fem un anàlisi de la composició veiem que l'artista ha volgut crear un ritme. Tot en aquesta obra tendeix a portar l’ull de l’espectador vers el centre geomètric del quadre on es troba l’element principal, la figura femenina amb tots els seus valors eròtics.

Demanem a l’espectador de col•locar la seva vista sobre qualsevol part del quadre i seguir el fort ritme de l’obra per anar al centre de la composició.

 

A Casa-Taller Jordi Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat