ESTADES D'UNA SETMANA DE FORMACIÓ ARTÍSTICA

A LA CASA-TALLER, CENTRE D'ART CONTEMPORANI

FUNDACIÓ RODRÍGUEZ-AMAT

 

Limitat a un nombre d’una o com a màxim dues persones alhora, el Centre d'Art Rodríguez-Amat accepta residents amb coneixements o sense que vulguin entendre l'art al llarg del temps d’obertura (març - octubre) del Centre d'Art, Rodríguez-Amat.

Es tracta d’una estada dirigida a qualsevol persona o formació que contempli la possibilitat de rebre profunds coneixements sobre art en general, així com les experiències de més de 65 anys de dedicació absoluta a l'art de Jordi Rodríguez-Amat.

Qualsevol persona interessada s’ha de posar en contacte amb el Centre d'Art Rodríguez-Amat.

Es tracta d’una residència per a persones que vulguin rebre coneixements sobre art: tècniques, conceptes, història, etc. etc. Malauradament, hi ha persones que al llarg de llurs vides no ha pogut gaudir del fantàstic món de l'art.

La finalitat és la de rebre coneixements sobre art. Sobretot es tracta d’oferir els coneixements de Rodríguez-Amat i la seva experiència de més de 65 anys en la creació artística i més de 30 en l’ensenyament de l’art: dibuix, pintura, tècniques, procediments, història de l'art, geometria, projeccions, etc. etc. Rodríguez-Amat és professor de dibuix titulat per l'Escola Superior de Belles Arts de Barcelona, Llicenciat per la facultat de Belles Arts, Arquitecte tècnic, entre d'altres.

Jordi Rodríguez-Amat ha impartit classes a l'ensenyament secundari, a l'Escola de Mestres de la Universitat de Barcelona, a l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa i ha estat el creador del Centre d'Art Contemporani que porta el seu nom.

La residència està dirigida a qualsevol persona que vulgui participar dels seus coneixements i experiències. Tant les joves persones com qualsevol persona i edat pot trobar el camí per gaudir àmpliament del fantàstic món de l'art.

Malgrat d’haver estat treballant al llarg de més de 65 anys en la creació artística i haver trobat camins propis des de ja fa molts anys, Rodríguez-Amat està constantment considerant de transmetre els seus coneixements.

Tot i que finalment les persones poden voler no gaudir del món de l'art, és una llàstima viure sense aquest fabulós món.

Rodríguez-Amat no ensenya com un professor ho fa en una escola d’art. El seu mètode és obrir la ment al món de la contemplació de l'art a qualsevol persona.

Aquesta residència està oberta a qualsevol persona d'arreu del món. Rodríguez-Amat parla català, castellà, francès, alemany, anglès i xinès (mandarí).

Es demana de qualsevol persona interessada de visitar molt acuradament i llegir els textos sobre el pensament de Rodríguez-Amat que es troben en aquesta web: www.rodriguez-amat.cat

Qualsevol persona interessada s’ha de posar en contacte directament amb la Casa-Taller, Rodríguez-Amat.

Casa - Taller, Rodríguez-Amat

17466 Les Olives (Garrigoles) Girona (Espanya)

Mòbil: 0034 + 697 76 18 74

www.rodriguez-amat.cat

casa-taller@rodriguez-amat.cat

 

El Centre d'art Contemporani Rodríguez-Amat ofereix tres tipus de residències.

Residència de creadors:

Una residència lliure en què qualsevol creador de qualsevol país del món pogui residir i treballar lliurament aquí. És demana la col.laboració de 40 Euros per dia, amb la finalitat d'ajudar al manteniment del Centre d'Art. El Centre d'Art contemporani Rodríguez-Amat és una institució sense ànim de lucre

Residència temporal d'artistes i creadors. Premeu sobre el següent enllaç: residència

 

Formació d'artistes:

Un tipus de residència en què un artista que ho desitgí pugui rebre els coneixements de setanta anys de dedicació absoluta a l'art de Jordi Rodríguez-Amat.

Aquesta residència té una setmana de duració. Jordi Rodríguez:Amat dedica quatre o cinc hores cada dia a la persona resident afí de transmetre-li els seus coneixement.

Per a conèixer les característiques d'aqueta residència.

Estades de formació. Premeu sobre el següent enllaç: formació d'artistes

 

Formació d'amants de l'art:

Un tipus de residència en què un qualsevol persona amant de l'art que ho desitgí pugui rebre coneixements sobre art. Aquesta residència té una setmana de duració.

Jordi Rodríguez:Amat dedica quatre o cinc hores cada dia a la persona residen afí de transmetre-li coneixements sobre art.

Per a conèixer les característiques d'aqueta residència,

Formació amants de l'art. Premeu sobre el següent enllaç: formació amants de l'art